20/01/2020

Bezpłatne zajęcia z języka niemieckiego dla początkujących

Zapraszamy osoby w wieku dojrzałym do udziału w bezpłatnych zajęciach z języka niemieckiego.

  • Poziom podstawowy
  • 80 godzin nauki w roku
  • Lektorka z doświadczeniem pracy z osobami w wieku dojrzałym
  • Materiały dydaktyczne dostosowane do potrzeb grupy
  • Przyjazna i rodzinna atmosfera

Zajęcia będą się odbywały w piątki w godzinach 10:00 – 12:00, w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej przy ulicy św. Jadwigi 12, w sali 116.

Zapisy przez e-mail: matw@matw.ewst.pl, telefonicznie: 791270216 lub osobiście w pokoju nr 112.

Zapisy trwają do końca stycznia – liczba miejsc ograniczona!

Program jest współfinansowany przez gminę Wrocław

 

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej