14/11/2019

Koordynator projektów Instytutu Rozwoju Kościoła – praca w EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna Centrum Edukacyjne (EWST CE) poszukuje Koordynatora projektów Instytutu Rozwoju Kościoła.

Miejsce pracy: Wrocław
Region: dolnośląskie
Stanowisko: Koordynator projektów Instytutu Rozwoju Kościoła

Tworzymy ambitny i gotowy na nowe wyzwania zespół, który w ramach wyższej szkoły międzywyznaniowej służy różnym denominacjom chrześcijańskim.

Projekty Instytutu Rozwoju Kościoła rozszerzają zasięg oddziaływania uczelni poprzez wspieranie rozwoju praktycznych umiejętności liderów oraz ofertę edukacyjną dla członków wspólnot.

Zakres obowiązków:

 • Stworzenie planu pracy IRK
 • Zarządzanie projektem: idea/plan/wykonanie/ewaluacja/rozliczenie
 • Promocja projektów
 • Prowadzenie strony internetowej/facebooka IRK
 • Współpraca z innymi działami szkoły

Oczekiwania:

 • Kreatywność
 • Umiejętność zarządzania projektem
 • Znajomość środowisk chrześcijańskich we Wrocławiu i w kraju
 • Samodzielność oraz doskonała organizacja pracy
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym

Oferujemy:

 • Samodzielne stanowisko z możliwością rozwoju wizji i pasji
 • Pracę w przyjaznej atmosferze
 • Zatrudnienie na umowę zlecenie

Osoby zainteresowane ofertą proszone są o przesłanie CV i listu motywacyjnego na adres
e-mail: m.kucharski@ewst.pl.

W aplikacji należy zamieścić poniższą klauzulę:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w zakresie wykraczającym poza wymienione w art. 221 Kodeksu pracy,  w celu realizacji procesu rekrutacji  w  Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej z siedzibą we Wrocławiu”.W

Wysyłając zgłoszenie rekrutacyjne do Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej z siedzibą we Wrocławiu przy ul. św. Jadwigi 12 (Pracodawca, Administrator danych), zgadza się Pani/Pan na przetwarzanie przez Pracodawcę/Administratora danych Pani/Pana danych osobowych zawartych w zgłoszeniu rekrutacyjnym w celu przeprowadzenia rekrutacji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu.

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych – ogólne rozporządzenie o ochronie danych osobowych (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.) informujemy, że:

 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna z siedzibą: św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się̨ skontaktować́ w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych: e-mail: odo@ewst.pl
 3. Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe, aby:
  • ocenić Twoje kwalifikacje do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • ocenić Twoje zdolności i umiejętności potrzebne do pracy na stanowisku, na które aplikujesz;
  • wybrać odpowiednią osobę do pracy u nas.
 1. Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest:
  • Przepis prawa (art. 221 1 kodeksu pracy) i przetwarzanie potrzebne do zawarcia umowy o pracę – w zakresie następujących danych: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Twoja zgoda na przetwarzanie danych przekazanych w CV i w liście motywacyjnym, jeżeli przekazujesz nam dane inne niż: imię i nazwisko; imiona rodziców; data urodzenia; miejsce zamieszkania (adres do korespondencji); wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia.
  • Nasz uzasadniony interes – w zakresie danych zebranych podczas rozmowy kwalifikacyjnej oraz wyników testów kwalifikacyjnych. Mamy uzasadniony interes w tym, aby sprawdzić Twoje umiejętności i zdolności – jest to nam potrzebne do oceny, czy jesteś odpowiednią osobą na stanowisko, na które rekrutujemy.
 1. Podanie danych osobowych w zakresie wynikającym z art. 221Kodeksu pracy jest niezbędne, aby uczestniczyć w postępowaniu rekrutacyjnym. Podanie innych danych jest dobrowolne.
 2. Będziemy przechowywać Twoje dane osobowe do momentu zakończenia rekrutacji na stanowisko, na które aplikujesz, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych do celów rekrutacji przyszłych – w okresie 1 roku od dnia pozyskania danych.
 3. Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe naszym dostawcom i usługodawcom, którym zlecimy usługi związane z przetwarzaniem danych osobowych, np. dostawcom usług IT. Takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z nami i tylko zgodnie z naszymi poleceniami.
 4. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:

  • kontakt e-mailowy pod adresem: odo@ewst.pl
  • kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: św. Jadwigi 12, 50-266 Wrocław
 1. W zakresie, w jakim Twoje dane są przetwarzane na podstawie zgody (czyli dane przekazane w CV i w liście motywacyjnym, inne niż: imię (imiona) i nazwisko; data urodzenia; dane kontaktowe; wykształcenie; przebieg dotychczasowego zatrudnienia) – masz prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem. Zgodę możesz wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny, nasz adres e-mail)
 2. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Twoje dane osobowe mogą̨ być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w ramach korzystania przez Administratora z usług podmiotów dostarczających rozwiązania i systemy informatyczne ( do firm: Google Inc., Microsoft Corporation), które to podmioty mogą przechowywać dane osobowe na serwerach zlokalizowanych poza tym obszarem (w tym na terenie Stanów Zjednoczonych). Podstawą takiego przekazania może być decyzja Komisji Europejskiej stwierdzająca właściwy poziom ochrony lub zastosowanie odpowiednich zabezpieczeń prawnych, którymi są̨ w szczególności standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską. Przekazywanie danych do USA odbywać się będzie na podstawie decyzji Komisji Europejskiej stwierdzającej odpowiedni stopień ochrony („Privacy Shield”). Przysługuje Tobie prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego, które można realizować kontaktując się pisemnie z Administratorem.
 4. Administrator nie będzie stosował wobec Ciebie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.
Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

czytaj więcej