14/10/2019

Organizacja roku akademickiego 2019/2020

Zachęcamy wszystkich studentów z zapoznaniem się z planem studiów dla poszczególnych lat, harmonogramem oraz grafikiem zajęć w roku akademickim 2019/2020.

Wszystkie informacje znajdują się na stronie Organizacja roku akademickiego, gdzie można je pobrać w postaci plików. W najbliższym czasie pojawią się także uaktualnione informacje o konsultacjach wykładowców.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Aborcja i eutanazja w refleksji ewangelikalnej

Kiedy zaczyna się życie ludzkie? Czy może nadejść moment, gdy już nie warto żyć? Czy życie jest wartością samą w sobie, czy raczej środkiem do innych celów? Kto ma prawo o tym zadecydować?

Chrześcijanie ewangelikalni wobec Starego Testamentu

Stary Testament był Biblią zarówno Jezusa, apostołów, jak i autorów Nowego Testamentu. Czytając Ewangelie, Listy i Objawienie Jana, można zaobserwować, że ich autorzy odnosili się do wielu fragmentów w Starym Testamencie, aby uzyskać poparcie dla swoich twierdzeń dotyczących Jezusa.

Reformacyjne korzenie ewangelikalizmu

Ewangelikalizm jest pojęciem problematycznym we współczesnym, zachodnim świecie, szczególnie w kontekście polskim.

czytaj więcej