22/09/2019

Dolnośląski Festiwal Nauki i Dni Seniora w EWST – dla ciała, dla ducha i dla przyrody

Wrześniowe wydarzenia w EWST tradycyjnie już przyciągają uczestników z różnych środowisk i pokoleń. Tegoroczne zajęcia w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Dni Seniora 2019 nie były wyjątkiem. Zarówno międzypokoleniowe warsztaty ekologiczne, jak i wieczorny spektakl teatralny zgromadziły liczne grono uczestników.

W tym roku w ramach DFN i Dni Seniora odbyły się dwa wydarzenia. W godzinach przedpołudniowych spotkaliśmy się, żeby porozmawiać o ekologii. Podczas warsztatów ekologicznych, prowadzonych przy współudziale przedstawicieli Departamentu Zrównoważonego Rozwoju Urzędu Miasta Wrocławia, Fundacji Krzyżowa dla Porozumienia Europejskiego oraz Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, omawialiśmy pomysły na bardziej ekologiczne funkcjonowanie w naszych gospodarstwach domowych, w firmach i instytucjach oraz w przestrzeni publicznej.

Spotkanie rozpoczął prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, Dziekan Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, który wskazał jak bardzo temat ekologii jest bliski chrześcijaństwu. Następnie dr Sebastian Smolarz zaprezentował ostatni wydany numer Theologica Wratislaviensia pt. Teologia Ziemi, który spotkał się z dużym zainteresowaniem (wszyscy chętni otrzymali egzemplarze czasopisma). Następnie uczestnicy zostali podzieleni na grupy i rozpoczęły się warsztaty.

Dyskusja w trzech grupach warsztatowych trwała aż do ostatnich minut przeznaczonego na nią czasu. Jej rezultaty przybrały formę spisanych przez uczestników zaleceń, które następnie były omawiane podczas panelu dyskusyjnego Ekologiczny „Okrągły Stół”.

Za kilka dni będą dostępne plakaty, prezentujące wybrane podczas panelu zalecenia – będzie można je wydrukować lub w innej formie swobodnie upowszechniać wśród znajomych, czy w firmach i instytucjach.

Wieczorem aula EWST zgromadziła wyjątkowo liczne grono widzów, którzy przyszli, aby obejrzeć spektakl komediowy Podwieczorek życia, w wykonaniu zespołu „Mam Teatr”. Część widzów po raz kolejny już podziwiała grę aktorską Marzanny Graff i Aleksandra Mikołajczaka, sporo też osób zawitało do EWST po raz pierwszy.

Spektakl oglądało łącznie ponad 120 widzów, którzy świetnie się bawili i nagrodzili aktorów długą owacją. Po spektaklu radosny nastrój utrzymywał się podczas rozmów z aktorami w kuluarach, wspólnych zdjęć i rozdawania autografów.

Na podwieczorkową atmosferę złożył się też drobny poczęstunek, w postaci domowego (i jak podkreślali uczestnicy – przepysznego) ciasta oraz ciasteczek, kawy, herbaty i owoców. Rozmowy trwały jeszcze długo po zakończeniu spektaklu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim widzom i uczestnikom organizowanych w naszej uczelni wydarzeń w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Dni Seniora. Dziękujemy też wszystkim osobom i instytucjom, które przyczyniły się do tego, żeby przygotowane przez nas propozycje mogły dojść do skutku i były  dobrze przyjęte przez uczestników.

Zapraszamy na kolejne wydarzenia w EWST!

Przeczytaj

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

czytaj więcej >>