25/04/2019

Fenomen radości – program konferencji

20 maja w EWST odbędzie się ogólnopolską interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Fenomen radości”. Prezentujemy jej program.

Fenomen radości może być rozpatrywany z wielu perspektyw: filozoficznej, egzystencjalnej, psychologicznej, teologicznej. Radość wyraża stan spełnienia i zadowolenia, kojarzona jest ze szczęściem, przyjemnością czy satysfakcją. Może wynikać m.in. z doznania chwili, doświadczenia dobra czy posiadania nadziei. Radość może być przeżywana tu i teraz, ale również może być ukierunkowana na to, co nadchodzi w sensie bliskiej lub eschatologicznej przyszłości. Radość przybiera różne formy i postaci, może być ekspresyjna i ekstatyczna, ale także subtelna i zrównoważona. Może być ujmowana indywidualnie lub wspólnotowo. Dla jednych radość może wynikać z realizacji pragnień, a dla innych wiązać się z ich ograniczeniem. Radość – punkt, proces, stan, cel?

Do fenomenu radości nawiązał wielki ewangelicki teolog Karl Barth w swoim przełomowym dla teologii protestanckiej Komentarzu do Listu do Rzymian, którego setną rocznicę wydania obchodzimy w tym roku. Pisał między innymi: „Radujcie się nadzieją! Radować się nadzieją oznacza znać Boga bez konieczności oglądania Go i w pełni akceptować ten stan rzeczy [ …l Zaufanie Bogu przekształca nadzieję w radosny akt, który nie może pójść na marne”, ale – możemy dodać za Barthem – przekłada się na troskę o drugiego człowieka i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej fenomenu radości.

Konferencja jest współorganizowana przez trzy wrocławskie uczelnie: Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Papieski Wydział Teologiczny oraz Uniewarsytet Wrocławski.

WSTĘP WOLNY!

Program konferencji

9:00 – 9:25 Wprowadzenie do konferencji
 • EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
 • zw. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego weWrocławiu
9:25 – 9:55 Słowo wstępne

Moje doświadczenie Karla Bartha ks. abp prof. zw. dr hab. Alfons Nossol

9:55 – 10:55 I Sesja

Prowadzenie I Sesji – prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor EWST

 • Dlaczego bardziej lubię Paula Tillicha niż Karla Bartha? zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Karl Barth a Polska AD 2019 ks. dr Kazimierz Bem, Massachusetts Convention of Congregational Ministers
 • Diabelski ruch, istota Kościoła – Karl Barth i ekumenizm dr Dariusz Bruncz, Politechnika Warszawska, Redaktor naczelny serwisu Ekumenizm.pl
 • Dyskusja

10:55 – 11:15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 II Sesja

Prowadzenie II Sesji – dr hab. Jacek Zieliński, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Pojmowanie radości w filozofii starożytnej zw. dr hab. Janina Gajda-Krynicka, Emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • „Radość wiary” jako paradygmat realizacji zbawczego posłannictwa Kościoła
  prof. zw. dr hab. Zygfryd P. Gleaser, Uniwersytet Opolski
 • Dyskusja

12.15 – 13.45 Przerwa na lunch

13.45 – 14:45 III Sesja

Prowadzenie III Sesji – dr Sebastian Smolarz, Zakład Biblistyki EWST

 • Karla Bartha wkład do teologii pracy UE dr hab. Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Stworzenie jako obraz dobroci Boga. Ewolucja poglądów Bartha dr Rafał S. Niziński OCD, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Słowo Boże i teologia. Aktualność dyskusji między Karlem Barthem i Erikiem Petersonem
  prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Dyskusja

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 ­- 16.00 IV Sesja

Prowadzenie IV Sesji – ks. dr hab. Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego

 • Karla Bartha teologia małżeństwa prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła, Uniwersytet Opolski
 • The Joy of Believing: A Simple Tribute to Karl Barth prof. dr John A. Berry, Uniwersytet Maltański
 • Karla Bartha i Josepha Ratzingera mini traktat o radości prof. zw. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Dyskusja
16.00 – 16.10 Podsumowanie Konferencji

Prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, Dziekan Wydziału Teologii EWST

18.00 – 20.00 „Dojrzała radość” – rozmowa biskupów seniorów

Uczestnicy rozmowy: abp Alfons Nossol (Kościół Rzymskokatolicki), abp Marian Gołębiewski (Kościół Rzymskokatolicki), bp Jan Szarek (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Ryszard Bogusz (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Lokalizacja:

Obrady konferencji (9.00 – 16.10) – Aula EWST, ul. św. Jadwigi 12

Rozmowa Dojrzała radość (18.00 – 20.00) – Oratorium Marianum, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki

Pobierz program w formacie .pdf

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Misja chrześcijańska na „grzbiecie bawoła”?

Nie ulega wątpliwości, iż fundamentalnym celem misji chrześcijańskiej jest dotarcie do możliwie jak największej liczby osób z Ewangelią, której centralną treścią jest osoba i dzieło Jezusa Chrystusa, jak również zakładanie lokalnych społeczności.

Zmartwychsprzątanie

Co roku, gdy nadchodzi wiosna, ruszamy do polerowania okien, robienia porządków po zimie, sprzątania wewnątrz i na zewnątrz naszych przybytków. Te działania niczym forsycje i krokusy dają nam znak, że domyka się kolejny cykl…nadchodzą Święta Wielkiej Nocy.

Czego nas uczy Zmartwychwstały? – wywiad z drem Kazimierzem Bemem

Dr Kazimierz Bem, wykładowca historii Kościoła w EWST mówi o pracy duszpasterskiej i akademickiej, o chrześcijańskiej wolności, miłości bliźniego i o tym co dla niego oznacza Zmartwychwstanie.

czytaj więcej