25/04/2019

Fenomen radości – program konferencji

20 maja w EWST odbędzie się ogólnopolską interdyscyplinarna konferencja naukowa pt. „Fenomen radości”. Prezentujemy jej program.

Fenomen radości może być rozpatrywany z wielu perspektyw: filozoficznej, egzystencjalnej, psychologicznej, teologicznej. Radość wyraża stan spełnienia i zadowolenia, kojarzona jest ze szczęściem, przyjemnością czy satysfakcją. Może wynikać m.in. z doznania chwili, doświadczenia dobra czy posiadania nadziei. Radość może być przeżywana tu i teraz, ale również może być ukierunkowana na to, co nadchodzi w sensie bliskiej lub eschatologicznej przyszłości. Radość przybiera różne formy i postaci, może być ekspresyjna i ekstatyczna, ale także subtelna i zrównoważona. Może być ujmowana indywidualnie lub wspólnotowo. Dla jednych radość może wynikać z realizacji pragnień, a dla innych wiązać się z ich ograniczeniem. Radość – punkt, proces, stan, cel?

Do fenomenu radości nawiązał wielki ewangelicki teolog Karl Barth w swoim przełomowym dla teologii protestanckiej Komentarzu do Listu do Rzymian, którego setną rocznicę wydania obchodzimy w tym roku. Pisał między innymi: „Radujcie się nadzieją! Radować się nadzieją oznacza znać Boga bez konieczności oglądania Go i w pełni akceptować ten stan rzeczy [ …l Zaufanie Bogu przekształca nadzieję w radosny akt, który nie może pójść na marne”, ale – możemy dodać za Barthem – przekłada się na troskę o drugiego człowieka i odpowiedzialność za drugiego człowieka.

Zapraszamy Państwa do udziału w dyskusji dotyczącej fenomenu radości.

Konferencja jest współorganizowana przez trzy wrocławskie uczelnie: Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Papieski Wydział Teologiczny oraz Uniewarsytet Wrocławski.

WSTĘP WOLNY!

Program konferencji

9:00 – 9:25 Wprowadzenie do konferencji
 • EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
 • zw. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • prof. zw. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego weWrocławiu
9:25 – 9:55 Słowo wstępne

Moje doświadczenie Karla Bartha ks. abp prof. zw. dr hab. Alfons Nossol

9:55 – 10:55 I Sesja

Prowadzenie I Sesji – prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor EWST

 • Dlaczego bardziej lubię Paula Tillicha niż Karla Bartha? zw. dr hab. Janusz T. Maciuszko, Chrześcijańska Akademia Teologiczna
 • Karl Barth a Polska AD 2019 ks. dr Kazimierz Bem, Massachusetts Convention of Congregational Ministers
 • Diabelski ruch, istota Kościoła – Karl Barth i ekumenizm dr Dariusz Bruncz, Politechnika Warszawska, Redaktor naczelny serwisu Ekumenizm.pl
 • Dyskusja

10:55 – 11:15 Przerwa kawowa

11.15 – 12.15 II Sesja

Prowadzenie II Sesji – dr hab. Jacek Zieliński, Prodziekan ds. kształcenia Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego

 • Pojmowanie radości w filozofii starożytnej zw. dr hab. Janina Gajda-Krynicka, Emerytowany Profesor Uniwersytetu Wrocławskiego
 • „Radość wiary” jako paradygmat realizacji zbawczego posłannictwa Kościoła
  prof. zw. dr hab. Zygfryd P. Gleaser, Uniwersytet Opolski
 • Dyskusja

12.15 – 13.45 Przerwa na lunch

13.45 – 14:45 III Sesja

Prowadzenie III Sesji – dr Sebastian Smolarz, Zakład Biblistyki EWST

 • Karla Bartha wkład do teologii pracy UE dr hab. Adam Płachciak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu
 • Stworzenie jako obraz dobroci Boga. Ewolucja poglądów Bartha dr Rafał S. Niziński OCD, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Słowo Boże i teologia. Aktualność dyskusji między Karlem Barthem i Erikiem Petersonem
  prof. UPJPII dr hab. Janusz Królikowski, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Dyskusja

14.45 – 15.00 Przerwa kawowa

15.00 ­- 16.00 IV Sesja

Prowadzenie IV Sesji – ks. dr hab. Jarosław Lipniak, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Kierownik Katedry Ekumenizmu i Dialogu Międzykulturowego

 • Karla Bartha teologia małżeństwa prof. zw. dr hab. Piotr Jaskóła, Uniwersytet Opolski
 • The Joy of Believing: A Simple Tribute to Karl Barth prof. dr John A. Berry, Uniwersytet Maltański
 • Karla Bartha i Josepha Ratzingera mini traktat o radości prof. zw. dr hab. Bogdan Ferdek, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu
 • Dyskusja
16.00 – 16.10 Podsumowanie Konferencji

Prof. EWST dr hab. Piotr Lorek, Dziekan Wydziału Teologii EWST

18.00 – 20.00 „Dojrzała radość” – rozmowa biskupów seniorów

Uczestnicy rozmowy: abp Alfons Nossol (Kościół Rzymskokatolicki), abp Marian Gołębiewski (Kościół Rzymskokatolicki), bp Jan Szarek (Kościół Ewangelicko-Augsburski), bp Ryszard Bogusz (Kościół Ewangelicko-Augsburski).

Lokalizacja:

Obrady konferencji (9.00 – 16.10) – Aula EWST, ul. św. Jadwigi 12

Rozmowa Dojrzała radość (18.00 – 20.00) – Oratorium Marianum, gmach główny Uniwersytetu Wrocławskiego, pl. Uniwersytecki

Pobierz program w formacie .pdf

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej