06/03/2019

Biskup Waldemar Pytel laureatem Nagrody im. prof. Aleksandra Gieysztora

Ks. biskup Waldemar Pytel zwierzchnik diecezji wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce został uhonorowany Nagrodą im. Aleksandra Gieysztora za pracę na rzecz rewitalizacji i Kościoła Pokoju w Świdnicy. Serdecznie gratulujemy!Kapituła nagrody pod przewodnictwem prof. Andrzeja Rottermunda przyznała nagrodę za „ponad trzydziestoletni wysiłek na rzecz ocalenia, rewitalizacji i przywrócenia świetności kwartałowi luterańskiemu wraz z Kościołem Pokoju w Świdnicy – miejscem Światowego Dziedzictwa UNESCO”. „Dzięki niezwykłej determinacji ks. Pytla świdnicki kościół ewangelicko-augsburski jest dziś pomostem symbolizującym ciągłość dziejów Śląska mimo tragedii XX w. i miejscem dialogu polsko-niemieckiego, ważnym w procesie pojednania narodów” .

– Przyznam, że moją pierwszą myślą było, żeby zrzec się nagrody na rzecz tragicznie zmarłego prezydenta Gdańska, dać wyraz pośmiertnego uhonorowania człowieka, który tak wiele zrobił dla szerzenia tolerancji i współpracy. Współpraca i porozumienie również dla mnie są kluczowymi wartościami (…) Mam świadomość, że przyjmując tę nagrodę, odbieram ją w imieniu wielu osób i instytucji, bez których wsparcia nie udałoby się przywrócić świetności Kościołowi Pokoju w Świdnicy – powiedział biskup Pytel, odbierając nagrodę podczas uroczystości na Zamku Królewskim w Warszawie.

Nagroda im. prof. A. Gieysztora przyznawana jest przez Fundację Kronenberga przy Citi Handlowy od roku 1999. Patron tego wyróżnienia był prezesem Polskiej Akademii Nauk, członkiem Rady Fundacji Kronenberga, wybitnym polskim humanistą o międzynarodowej sławie.

Nagroda przyznawana jest za wybitne osiągnięcia, mające na celu ochronę polskiego dziedzictwa kulturowego w następujących dziedzinach: działalność muzealna, konserwatorska, archiwalna i biblioteczna; utrwalanie i ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego za granicą; przedsięwzięcia samorządowe służące ochronie dziedzictwa kulturowego; indywidualne i zbiorowe inicjatywy mające na celu gromadzenie oraz ochronę śladów i pamiątek dziedzictwa kulturowego; upowszechnianie wiedzy o potrzebie i metodach ochrony dziedzictwa kulturowego w Polsce. Nagroda im. prof. A. Gieysztora jest powszechnie uznawana za najbardziej prestiżowe wyróżnienie w tej dziedzinie. Jej wysokość wynosi 50 000 zł.

Wśród laureatów nagrody znaleźli się między innymi Społeczny Komitet Opieki nad Starymi Powązkami, kierowany przez Jerzego Waldorffa (1999),  Zakład Narodowy im. Ossolińskich we Wrocławiu (2007), prof. Norman Davies (2011), Anda Rottenberg  (2012) Społeczny Komitet Opieki nad Starą Rossą (2013), Krystyna Zachwatowicz-Wajda i Andrzej Wajda (2015) czy Elżbieta i Krzysztof Pendereccy (2016).

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>