27/03/2019

IV Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa Teologów

Zapraszamy na IV Studencko-Doktorancką Konferencję Naukową Teologów Wrocław 2019.

Konferencja ma na celu prezentację wyników badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i młodych teologów w obszarze teologii, religioznawstwa oraz nauk społecznych. Organizatorzy, wychodząc naprzeciw szerokim zainteresowaniom studentów, zamiast narzucania tematyki konferencji, wybrali cytat z Pisma Św., który może być dla prelegentów inspiracją: „A Bóg nadziei niech was napełni wszelką radością i pokojem w wierze, abyście dzięki mocy Ducha świętego obfitowali się w nadzieję.” (Rz. 15, 13 – Przekład Ekumeniczny).

Do udziału w konferencji serdecznie zapraszamy wszystkich studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz doktorantów. Zgłoszenia z wypełnionym formularzem należy wysyłać na adres mailowy: konferencjateologiczna@gmail.com do dnia 7 kwietnia 2019 roku. Udział czynny i bierny w konferencji wiąże się z obowiązkiem uiszczenia opłaty na pokrycie kosztów organizacyjnych w kwocie 40 zł od osoby.

Organizatorzy: Samorząd Studentów Doktorantów Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej, Samorząd Studentów Wydziału Teologicznego ChAT, Samorząd Studentów EWST Wrocław, Koło Naukowe EWST, Komisja młodzieży Polskiej Rady Ekumenicznej.

Opiekunowie naukowi: dr hab. Kalina Wojciechowska, prof. ChAT i dr Joel Burnell, PhD.

Więcej informacji
Formularz zgłoszeniowy

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>