28/03/2019

Dziekan EWST mówcą na ProChrist 2019

ProChrist to wspólne głoszenie ewangelii przez Kościoły i zbory chrześcijańskie wywodzące się z różnych tradycji. To wspólne przedsięwzięcie ekumeniczne i międzynarodowe. W tym roku jednym z mówców jest prof. EWST dr hab Piotr Lorek, Dziekan naszej uczelni. Wieczory ProChrist 2019 pod hasłem „Niewiarygodne?” odbędą się 28–30 marca 2019 roku.

Dziekan EWST nagrał specjalne zaproszenia do udziału w ProChrist.

Wśród tegorocznych mówców znaleźli się także: pastor Leszek Czyż (Kościół Ewangelicko-Augsburski), dr Piotr Gąsiorowski (Ewangeliczny Kościół Metodystyczny), pastor Leszek Mocha (Kościół Zielonoświątkowy), ks. Ryszard Nowak (Kościół Rzymskokatolicki) oraz ks. Tomasz Pieczko (Kościół Ewangelicko-Reformowany).

ProChrist to dobra okazja do zastanowienia się nad wiarą w Boga i stawiania pytań o życie i jego sens, a także przestrzeń odkrywania tego, co niewiarygodne! To także szansa, żeby zaprosić do relacji z Jezusem Chrystusem, Słowem Bożym i z wierzącymi. W Polsce stało się znane przez kampanię ewangelizacyjną organizowaną w Niemczech, która od 1993 roku była transmitowana drogą satelitarną do ponad tysiąca miejscowości w 14 krajach Europy w tłumaczeniu na 16 języków, w tym także do naszego kraju. W roku 2008 po raz pierwszy ProChrist transmitowane była bezpośrednio z Polski z katowickiego Spodka.

Głównym miejscem spotkań będzie Bielskie Centrum Kultury (BCK), skąd prowadzona będzie transmisja internetowa on line do różnych miejsc w całej Polsce. Na miejscu program będzie rozpoczynał się o godzinie 18.00, a w miejscach przekazu o godzinie 19.00.

Zobacz transmisję na żywo

https://youtu.be/YTcWuL6rk9o

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>