22/01/2019

TMoJCh 2019: Ekumenizm przy stole

Ekumenizm przy stole, w dyskusji i w modlitwie – tak można krótko podsumować tegoroczne spotkanie, zorganizowane w EWST w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„Jedność chrześcijan w kulturze świeckiej. Rozmowa przyjaciół” – tak brzmiał tytuł spotkania. Wspólnie zastanawialiśmy się nad sytuacją chrześcijaństwa w zsekularyzowanym świecie.

Mottem była myśl Dietricha Bonhoeffera

Dobro Kościoła i świata wymaga widocznej jedności Kościoła. Określenie „katolicki” jest atrybutem Kościoła dotyczącym jego światowego wymiaru. Kościół protestancki też pretenduje do spełnienia roli Kościoła katolickiego nie w kwestii władzy, ale raczej głoszenia Ewangelii na całym świecie! …. Chrześcijaństwo Kościoła polega na poważnym traktowaniu funkcjonowania Kościoła w świecie w oparciu o poważne traktowanie jego boskiego wymiaru.

Pochodzący z różnych tradycji chrześcijańskich uczestnicy prezentowali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy sekularyzacja społeczeństwa stanowi zagrożenie czy raczej stwarza możliwości dialogu Kościoła ze światem?
  • Jak Kościół może wyjść naprzeciw kulturze świeckiej? Lub inaczej: czy Kościół może pozostać Kościołem i wciąż być obecny w kulturze świeckiej?
  • Co stoi na przeszkodzie widocznej jedności Kościoła? Jak możemy wspólnie stawić czoła tym problemom?
  • W jaki sposób jedność chrześcijan może przyczynić się do szerzenia dobra we współczesnym świecie?

Rozmowa odbywała się tym razem nie na sali wykładowej, a w blasku świec, przy stole, podczas posiłku. Wspólna kolacja sprzyjała swobodniejszemu nastrojowi i dyskusji nie tylko na forum ogólnym ale też z sąsiadami przy stole. Wielu uczestników miało okazję wypowiedzieć się i przedstawić swoją wizję ekumenizmu i bycia chrześcijaninem w świecie, w którym coraz więcej ludzi deklaruje niewiarę w Boga. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy i błogosławieństwa.

Przed wejściem każdy z uczestników otrzymał „ekumeniczny kubek”, którego wizerunek znany był już z plakatów i zaproszeń na spotkanie. Kubeczki cieszyły się ogromnym powodzeniem, wielu gości postanowiło zabrać je do domu, a niemal wszyscy wzięli udział w specjalnej sesji fotograficznej.

Spotkanie trwało blisko dwie godziny, a po zakończeniu jego oficjalnej części spora liczba gości została, by ze sobą rozmawiać, poznawać nawzajem siebie i swoje kościoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za udział w spotkaniu i tworzeniu jego niezwykłej atmosfery różnorodności, życzliwości i wzajemnego szacunku. Serdecznie zapraszamy na pozostałe wydarzenia w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019.

 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>