22/01/2019

TMoJCh 2019: Ekumenizm przy stole

Ekumenizm przy stole, w dyskusji i w modlitwie – tak można krótko podsumować tegoroczne spotkanie, zorganizowane w EWST w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan.

„Jedność chrześcijan w kulturze świeckiej. Rozmowa przyjaciół” – tak brzmiał tytuł spotkania. Wspólnie zastanawialiśmy się nad sytuacją chrześcijaństwa w zsekularyzowanym świecie.

Mottem była myśl Dietricha Bonhoeffera

Dobro Kościoła i świata wymaga widocznej jedności Kościoła. Określenie „katolicki” jest atrybutem Kościoła dotyczącym jego światowego wymiaru. Kościół protestancki też pretenduje do spełnienia roli Kościoła katolickiego nie w kwestii władzy, ale raczej głoszenia Ewangelii na całym świecie! …. Chrześcijaństwo Kościoła polega na poważnym traktowaniu funkcjonowania Kościoła w świecie w oparciu o poważne traktowanie jego boskiego wymiaru.

Pochodzący z różnych tradycji chrześcijańskich uczestnicy prezentowali odpowiedzi na następujące pytania:

  • Czy sekularyzacja społeczeństwa stanowi zagrożenie czy raczej stwarza możliwości dialogu Kościoła ze światem?
  • Jak Kościół może wyjść naprzeciw kulturze świeckiej? Lub inaczej: czy Kościół może pozostać Kościołem i wciąż być obecny w kulturze świeckiej?
  • Co stoi na przeszkodzie widocznej jedności Kościoła? Jak możemy wspólnie stawić czoła tym problemom?
  • W jaki sposób jedność chrześcijan może przyczynić się do szerzenia dobra we współczesnym świecie?

Rozmowa odbywała się tym razem nie na sali wykładowej, a w blasku świec, przy stole, podczas posiłku. Wspólna kolacja sprzyjała swobodniejszemu nastrojowi i dyskusji nie tylko na forum ogólnym ale też z sąsiadami przy stole. Wielu uczestników miało okazję wypowiedzieć się i przedstawić swoją wizję ekumenizmu i bycia chrześcijaninem w świecie, w którym coraz więcej ludzi deklaruje niewiarę w Boga. Nie zabrakło też wspólnej modlitwy i błogosławieństwa.

Przed wejściem każdy z uczestników otrzymał „ekumeniczny kubek”, którego wizerunek znany był już z plakatów i zaproszeń na spotkanie. Kubeczki cieszyły się ogromnym powodzeniem, wielu gości postanowiło zabrać je do domu, a niemal wszyscy wzięli udział w specjalnej sesji fotograficznej.

Spotkanie trwało blisko dwie godziny, a po zakończeniu jego oficjalnej części spora liczba gości została, by ze sobą rozmawiać, poznawać nawzajem siebie i swoje kościoły.

Serdecznie dziękujemy wszystkim naszym gościom za udział w spotkaniu i tworzeniu jego niezwykłej atmosfery różnorodności, życzliwości i wzajemnego szacunku. Serdecznie zapraszamy na pozostałe wydarzenia w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2019.

 

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

czytaj więcej