14/08/2018

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada Rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna to, w moim przekonaniu, wyjątkowe miejsce, otwarte, tolerancyjne, angażujące się w różnorodne działania nie tylko edukacyjne, ale również społeczne i kulturalne. Właściwie na każdym poziomie, od studentów, przez kadrę, Radę Nadzorczą, przyjaciół szkoły, mamy do czynienia z różnorodnymi kościołami, wspólnotami i organizacjami religijnymi. Podobnie, do naszych projektów, badań czy programów zapraszamy różne wspólnoty wyznaniowe. Niektóre z zajęć odbywają w kościele ewangelickim, baptystycznym czy metodystycznym. Zajęcia z zakresu dialogu międzykulturowego prowadzimy między innymi w synagodze i meczecie. Sam jestem zdumiony, jak o tym pomyślę, ale tak chyba powinny wyglądać studia teologiczne, jeśli u ich podstaw leży szacunek do drugiego człowieka i jego odrębności.

To wielki przywilej dla mnie, że mogę pracować w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej. Oczywiście nie zawsze jest łatwo, nie zawsze dialog jest rzeczą prostą, ale warto starać się, żeby to było rzeczywiste spotkanie z drugim człowiekiem. W ten sposób rozwijamy się jako ludzie oraz jako instytucja. Jedną z podstawowych zasad naszej uczelni jest zakaz indoktrynacji. Oznacza to m.in., że wykładowca na zajęciach prezentuje spektrum rozwiązań doktrynalnych, zaś student powinien zrozumieć je wszystkie przed opowiedzeniem się za określoną opcją. Wymaga to trochę więcej pracy z obu stron, ale procentuje jeśli chodzi o jakość studiów w EWST. Każdy przedmiot, po zakończeniu roku akademickiego, gruntownie oceniamy – a właściwie studenci oceniają – pod względem szeroko rozumianej jakości oraz sposobu uczenia. Z całego mnóstwa ankiet, jakie do tej pory zebraliśmy wynika, że międzywyznaniowość i tolerancja jest najważniejszą wartością EWST, najbardziej docenianą przez naszych studentów i instytucje partnerskie. Jest to droga, którą z pewnością będziemy kroczyć dalej.

Nasze studia, kursy, szkolenia, konferencje, wydarzenia artystyczne, etc. oferujemy wszystkim zainteresowanym, nie tylko protestantom. Uczelnia, w sensie wartości, misji, tradycji, z której wyrasta jest ewangeliczna w swoim charakterze, czego wyrazem jest przede wszystkim odpowiedni dobór kadry i prezentowanego materiału, natomiast, jeśli chodzi o studentów i słuchaczy, chcemy i jesteśmy gotowi służyć wszystkim ludziom.

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, akredytowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, jest uznaną uczelnią teologiczną nie tylko w Polsce, ale w całej Unii Europejskiej. Z naszym dyplomem można kontynuować studia na wielu kierunkach w wielu uznanych uczelniach Europy.

Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej w  w każdymdowolnym momencie. Zachęcam też do zapoznania się z naszą stroną internetową: www.ewst.edu.pl oraz naszą stroną na FB. Przede wszystkim zaś, zapraszam do studiów w EWST. Naszym studentom służymy wszelką możliwą pomocą.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł “Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej