17/06/2018

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym,  społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Drogi absolwentów wszystkich uczelni w Polsce, Europie i na świecie układają się różnie. Niektórzy absolwenci pracują w wyuczonych zawodach, inni kontynuują studia na tym samym lub innych kierunkach, jeszcze inni angażują się zawodowo w różne sfery życia. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Płynna, dynamiczna, zmienna. Coraz bardziej potrzeba dziś kreatywności i zdolności szybkiego nabywania kompetencji oraz potrzebnych umiejętności. Myślę, że tego właśnie uczymy naszych studentów. Stawiamy ich przed wieloma zadaniami, wyzwaniami, uczymy pracy zespołowej, zachęcamy do wspólnych projektów i kreatywnych rozwiązań.

Z naszych obserwacji losów absolwentów wynika, że te właśnie rzeczy pomagają im w ich późniejszym życiu zawodowym. Wielu z nich pracuje w kościołach i instytucjach para-kościelnych. Duża grupa absolwentów angażuje się w projekty społeczne. Inni kontynuują studia na poziomie magisterskim na różnych kierunkach i później szukają pracy. W końcu, znaczący odsetek naszych studentów, po skończeniu edukacji, rozpoczyna własne inicjatywy zawodowe, własną przedsiębiorczość. To wspaniałe, że w trakcie studiów udało im się nabyć takiej pewności siebie, takich umiejętności i takiego zrozumienia rzeczywistości zawodowej, że nie boją się indywidualnie lub w zespołach rozpocząć własną działalność gospodarczą. Równocześnie zaś angażują się w różnego rodzaju projekty społeczne, kulturowe, charytatywne lub kościelne najczęściej o ekumenicznym charakterze.

Studia teologiczne w EWST – głęboko w to wierzę – wyrobiły w nich odpowiednią postawę wobec życia, wyposażyły w podstawowe narzędzia zawodowe i uwrażliwiły na drugiego człowieka. Z naszymi absolwentami utrzymujemy bliskie relacje, interesujemy się ich losami, staramy się im towarzyszyć i, w miarę możliwości, pomagać. Jesteśmy dumni z tych, którzy zdobyli szlify EWST.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

Biblia zrozumiała dla każdego?

W rozdziale 11. Księgi Rodzaju czytamy: „I rzekł Pan: […] zstąpmy tam i pomieszajmy ich język, aby nikt nie rozumiał języka drugiego!ˮ.

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej