17/06/2018

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym,  społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Drogi absolwentów wszystkich uczelni w Polsce, Europie i na świecie układają się różnie. Niektórzy absolwenci pracują w wyuczonych zawodach, inni kontynuują studia na tym samym lub innych kierunkach, jeszcze inni angażują się zawodowo w różne sfery życia. Taka jest rzeczywistość, w której żyjemy. Płynna, dynamiczna, zmienna. Coraz bardziej potrzeba dziś kreatywności i zdolności szybkiego nabywania kompetencji oraz potrzebnych umiejętności. Myślę, że tego właśnie uczymy naszych studentów. Stawiamy ich przed wieloma zadaniami, wyzwaniami, uczymy pracy zespołowej, zachęcamy do wspólnych projektów i kreatywnych rozwiązań.

Z naszych obserwacji losów absolwentów wynika, że te właśnie rzeczy pomagają im w ich późniejszym życiu zawodowym. Wielu z nich pracuje w kościołach i instytucjach para-kościelnych. Duża grupa absolwentów angażuje się w projekty społeczne. Inni kontynuują studia na poziomie magisterskim na różnych kierunkach i później szukają pracy. W końcu, znaczący odsetek naszych studentów, po skończeniu edukacji, rozpoczyna własne inicjatywy zawodowe, własną przedsiębiorczość. To wspaniałe, że w trakcie studiów udało im się nabyć takiej pewności siebie, takich umiejętności i takiego zrozumienia rzeczywistości zawodowej, że nie boją się indywidualnie lub w zespołach rozpocząć własną działalność gospodarczą. Równocześnie zaś angażują się w różnego rodzaju projekty społeczne, kulturowe, charytatywne lub kościelne najczęściej o ekumenicznym charakterze.

Studia teologiczne w EWST – głęboko w to wierzę – wyrobiły w nich odpowiednią postawę wobec życia, wyposażyły w podstawowe narzędzia zawodowe i uwrażliwiły na drugiego człowieka. Z naszymi absolwentami utrzymujemy bliskie relacje, interesujemy się ich losami, staramy się im towarzyszyć i, w miarę możliwości, pomagać. Jesteśmy dumni z tych, którzy zdobyli szlify EWST.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej