07/05/2018

Wolność w nauce, nauka o wolności

Wolność była głównym tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w ramach VIII Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Konferencja, organizowana przez trzy wrocławskie uczelnie – Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Uniwersytet Wrocławski oraz Papieski Wydział Teologiczny, zgromadziła kilkunastu prelegentów z Polski, Czech, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych.

Przed rozpoczęciem obrad naukowych, miało miejsce wydarzenie o nieco innym charakterze – w EWST otwarta została wystawa poświęcona Albertowi Schweitzerowi. Postać alzackiego lekarza, duchownego, filozofa i teologa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla doskonale wpisuje się w przewodni motyw VIII Festiwalu Kultury Protestanckiej „Przestrzenie wolności” jak i w tematykę samej konferencji.

Idee, które głosił i urzeczywistniał w praktyce – wzajemny szacunek ludzi, poszanowanie wszystkich istot żywych, dążenie do pokoju i poprawy bytu najbardziej pokrzywdzonych przez los, a wreszcie wolność rozumiana jako dar i zadanie. Wystawa składa się ze zdjęć z różnych okresów życia i działalności Noblisty i jeszcze przez kilka dni można ją oglądać w EWST.

Podczas czterech sesji prezentowane były różne aspekty i konteksty wolności. Temat był przedstawiany w ujęciu teologicznym, społeczno-antropologicznym, historycznym (ze szczególnym uwzględnieniem starożytności) czy wreszcie egzystencjalnym. Referaty wygłaszali przedstawiciele świata nauki reprezentujący różne dyscypliny i dziedziny naukowe takie jak teologia, filozofia, ekonomia i zarządzanie i nauki społeczne. Interdyscyplinarny i ekumeniczny charakter konferencji zaowocował różnorodnymi spojrzeniami na jej temat główny i bogatym materiałem zarówno do dyskusji w ramach samego sympozjum, jak i do przemyśleń dla jego uczestników.

Podsumowaniem konferencji była wieczorna debata na Uniwersytecie Wrocławskim, w której udział wzięli ksiądz profesor Tomasz Halik z Uniwersytetu Karola w Pradze, Prezydent Wrocławia Rafal Dutkiewicz, biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Gość Specjalny – Ambasador Izraela Pani Anna Azari.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji i wystawy

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>