07/05/2018

Wolność w nauce, nauka o wolności

Wolność była głównym tematem międzynarodowej konferencji naukowej, która odbyła się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej w ramach VIII Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Konferencja, organizowana przez trzy wrocławskie uczelnie – Ewangelikalną Wyższą Szkołę Teologiczną, Uniwersytet Wrocławski oraz Papieski Wydział Teologiczny, zgromadziła kilkunastu prelegentów z Polski, Czech, Węgier, Malty i Stanów Zjednoczonych.

Przed rozpoczęciem obrad naukowych, miało miejsce wydarzenie o nieco innym charakterze – w EWST otwarta została wystawa poświęcona Albertowi Schweitzerowi. Postać alzackiego lekarza, duchownego, filozofa i teologa, laureata Pokojowej Nagrody Nobla doskonale wpisuje się w przewodni motyw VIII Festiwalu Kultury Protestanckiej „Przestrzenie wolności” jak i w tematykę samej konferencji.

Idee, które głosił i urzeczywistniał w praktyce – wzajemny szacunek ludzi, poszanowanie wszystkich istot żywych, dążenie do pokoju i poprawy bytu najbardziej pokrzywdzonych przez los, a wreszcie wolność rozumiana jako dar i zadanie. Wystawa składa się ze zdjęć z różnych okresów życia i działalności Noblisty i jeszcze przez kilka dni można ją oglądać w EWST.

Podczas czterech sesji prezentowane były różne aspekty i konteksty wolności. Temat był przedstawiany w ujęciu teologicznym, społeczno-antropologicznym, historycznym (ze szczególnym uwzględnieniem starożytności) czy wreszcie egzystencjalnym. Referaty wygłaszali przedstawiciele świata nauki reprezentujący różne dyscypliny i dziedziny naukowe takie jak teologia, filozofia, ekonomia i zarządzanie i nauki społeczne. Interdyscyplinarny i ekumeniczny charakter konferencji zaowocował różnorodnymi spojrzeniami na jej temat główny i bogatym materiałem zarówno do dyskusji w ramach samego sympozjum, jak i do przemyśleń dla jego uczestników.

Podsumowaniem konferencji była wieczorna debata na Uniwersytecie Wrocławskim, w której udział wzięli ksiądz profesor Tomasz Halik z Uniwersytetu Karola w Pradze, Prezydent Wrocławia Rafal Dutkiewicz, biskup Waldemar Pytel, zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego oraz Gość Specjalny – Ambasador Izraela Pani Anna Azari.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji i wystawy

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

czytaj więcej