12/12/2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej” – podsumowanie

W dniach 8-9 grudnia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbyła się konferencja naukowa poświęcona edukacji religijnej. Wśród prelegentów znaleźli się pedagodzy, teolodzy, filozofowie oraz przedstawiciele innych nauk społecznych.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej” organizowana była przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Prelegentami podczas konferencji byli między innymi: prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik,  prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski,  prof. zw. dr hab. Adam Chmielewski,  prof. zw. dr hab. Bogusław Górka,  prof. zw. dr hab. Piotr Moskal, dr hab. prof. DSW Jerzy Kochanowicz, i dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki. EWST reprezentowali   dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba, dr hab. prof. EWST Piotr Lorek oraz  dr Łukasz Nysler.

Poziom wystąpień na konferencji był bardzo wysoki, a równocześnie ich tematyka pobudzała uczestników do żywych i ciekawych dyskusji, poświęconym wielu różnym aspektom religijnej edukacji. Zaprezentowane zostały między innymi różne przykłady form tego typu nauczania zarówno w Polsce jak i na świecie oraz jego znaczenie dla całościowego, holistycznego rozwoju człowieka. Różnorodność poruszanej tematyki odzwierciedlała szerokie zainteresowania badawcze prelegentów i stanowiła ogromny atut konferencji. Nie zabrakło też wystąpień osób, które na codzień w sposób praktyczny zajmują się edukacją religijną – organizując, realizując i nadzorując nauczanie religii.

Uczestnicy konferencji zgodnie uznali wydarzenie za niezwykle udane zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wielu prelegentów oraz uczestników podkreślało doskonałą atmosferę panującą  w EWST, czuli się bardzo życzliwie i przyjaźnie przyjęci.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji
 
 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>