10/05/2017

Oblicza Reformacji

Trzech rektorów, dwanaście referatów, siedem godzin intelektualnej uczty – tak można by w skrócie podsumować dzisiejszą konferencję „Oblicza Reformacji”. Jej interdyscyplinarny charakter i wysoki poziom merytoryczny umożliwiły uczestnikom lepsze poznanie zapoczątkowanego 500 lat temu ruchu, który na zawsze zmienił nie tylko chrześcijaństwo ale też  historię i społeczeństwo.

Odbywająca się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej konferencja, poświęcona Reformacji wypełniła niemal cały trzeci dzień tegorocznego Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Cztery sesje prowadzili kolejno rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, prof. Wojciech Szczerba oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  prof. Robert Wiszniowski.

Imponujący był także sam program i nazwiska osób zaproszonych do wygłaszania referatów – znaleźli się wśród nich wybitni przedstawiciele filozofii, teologii i nauk społecznych z kilku polskich uczelni. Prelegenci przedstawiali różne odsłony Reformacji, a także jej wpływ na różne dziedziny życia – od praktyk religijnych, po rozwój nauk i społeczne zaangażowanie.

Każda sesja kończyła się dyskusją, w której brali udział zarówno prelegenci jak i licznie zgromadzeni słuchacze. Poruszane tematy budziły duże  zainteresowanie, nie brakowało więc pytań do prowadzących.

Pokłosiem konferencji będzie kolejny tom Theologica Wratislaviensia, którego wydanie zapowiedziano już na październik tego roku.

Po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na kolejne dzisiejszego dnia wydarzenie – prezentację polskiego wydania biografii Marcina Lutra autorstwa renomowanego niemieckiego historyka prof. Heinza Schillinga: „Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu”.  Spotkanie odbywało się w Infopunkcie Barbara przy ulicy Świdnickiej.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, prowadzącym oraz wszystkim uczestnikom konferencji i spotkania poświęconego biografii Marcina Lutra.  Zapraszamy na kolejne wydarzenia Festiwalu, którego pełny program znajduje się na stronie www.fkp.wroclaw.pl. Zapraszamy także na profil FKP na Facebooku.

Zobacz galerię zdjęć

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej