30/09/2016

Jesień życia – złota czy szara? O seniorach w EWST

21 września w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej miały miejsce wydarzenia poświęcone osobom starszym i do nich kierowane. Konferencja popularnonaukowa oraz spektakl teatralny przyciągnęły wielu uczestników i widzów.

Wczesnym popołudniem rozpoczęła się pierwsza w EWST konferencja poświęcona seniorom. To niezwykle aktualny temat, związany z danymi demograficznymi, wskazującymi na starzenie się społeczeństwa zarówno w Polsce jak i na świecie. Tematyka konferencj była związana z najnowszym numerem czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia wydawanego przez EWST – „Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne”.

– Na przestrzeni kilku tysięcy lat historia odnotowała różnorakie wypowiedzi i postawy dotyczące starości. Nam jako społeczeństwu przyjedzie mierzyć się na nowo z tym zagadnieniem ze względów na demografię i statystyki, które pokazują, że za kilka dekad co trzeci Polak będzie seniorem 60+. Myślę, że temat starości będzie siłą rzeczy stawał się coraz bardziej popularny. Kto wie, może jesteśmy wciąż na początku dyskursu dotyczącego tego zagadnienia – podkreślał dr Sebastian Smolarz, redaktor wspomnianego numeru ThWr oraz organizator konferencji.

EWST_IMG_4637Pierwszy, wprowadzający referat wygłosił prof. dr hab. Adam Zych z Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, który tematyką starzenia się i starości zajmuje się od ponad 30 lat. Zakres tematyczny wystąpień był bardzo zróżnicowana i obejmowała liczne zagadnienia związane z późną dorosłością – od teologii, poprzez sztukę, działania społeczne, formy opieki aż po znaczenie relacji – z innym człowiekiem oraz ze zwierzętami domowymi.

Uczestnicy, wśród których znajdowali się między innymi młodzi naukowcy oraz słuchacze Uniwersytetów Trzeciego Wieku, otrzymali możliwość zapoznania się z wynikami aktualnych badań z zakresu gerontologii społecznej, oraz z przedstawieniem różnych form aktywności samych seniorów.

EWST_IMG_4594Konferencja spotkała się z dużym uznaniem zarówno prowadzących, jak i uczestników, którzy podkreślali jej wysoki poziom merytoryczny oraz aktualność poruszanych tematów. Nie brakowało pytań oraz żywej dyskusji, dotyczącej zarówno referatów, jak i innych kwestii związanych z codziennością seniorów w Polsce.

Zobacz tematy referatów

Po zakończeniu konferencji, wystąpiła przedstawicielka Wrocławskiego Centrum Seniora, dr Walentyna Wnuk, która zaprosiła uczestników na rozpoczynające się we Wrocławiu Dni Seniora.

Dyskusję kontynuowano także w czasie obiadu, na który zaproszeni zostali wszyscy uczestnicy.

EWST_IMG_4787Wczesnym wieczorem aula EWST ponownie zapełniła się gośćmi. Tym razem do ostatniego miejsca. Powodem był komediowy spektakl „Wiecznie młodzi”. Opowieść o parze małżeńskiej, która stara się „zatrzymać czas”, korzystając ze sposobów znalezionych w popularnej prasie, Internecie i z rad znajomych, budziła salwy śmiechu ale także refleksję i skojarzenia z rzeczywistymi sytuacjami w życiu widzów. Po spektaklu można było porozmawiać z aktorami, a nawet otrzymać plakat przedstawienia z ich autografami.

EWST_IMG_4839Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy sprawili, że dzień poświęcony seniorom był tak udany. Szczególnie wdzięczni jesteśmy prelegentom, którzy nie tylko przyjęli zaproszenie na naszą konferencję, ale też przygotowali niezwykle ciekawe i zachęcające do namysłu oraz dyskusji tematy. Liczymy na dalszą współpracę przy projektach EWST.

Dziękujemy też uczestnikom wszystkich wydarzeń, którzy wyjątkowo licznie pojawili się w naszych progach. Mamy nadzieję, że będziemy Państwa gościć jeszcze wiele razy.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej