08/04/2015

Oblicza Bonhoeffera w oczach naukowców

8 kwietnia miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska “Oblicza Bonhoeffera”, w której wzięli udział eksperci z Polski i świata. Przez kilka godzin można było słuchać i dyskutować na temat spuścizny wielkiego ewangelickiego teologa.
Prelegenci wskazywali na różnorodne aspekty teologii Dietricha Bonhoeffera – ekumenizm, humanizm, koncepcję bezreligijnego chrześcijaństwa, teologię krzyża, eschatologię. Wśród mówców znaleźli się:

  • prof. Jens Zimmerman z Trinity Western University, specjalista w zakresie hermeneutyki oraz filozoficznych i teologicznych korzeni humanizmu
  • o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP, Prodziekan Wydziału Teologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • prof. Michael DeJonge z University of South Florida, ekspert w dziedzinie poreformacyjnej myśli chrześcijańskiej
  • ks. dr Joel Burnell z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, autor licznych publikacji na temat Dietricha Bonhoeffera
  • Michael Fletcher z KU Leuven
  • ks. Samuel Randall  z University of Cambridge
  • ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ekspert w zakresie teologii dogmatycznej.

Każda trzech części konferencji kończyła się ożywioną dyskusją, w której brali udział zarówno prelegenci jak i licznie zgromadzeni goście.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>