08/04/2015

Oblicza Bonhoeffera w oczach naukowców

8 kwietnia miała miejsce Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska “Oblicza Bonhoeffera”, w której wzięli udział eksperci z Polski i świata. Przez kilka godzin można było słuchać i dyskutować na temat spuścizny wielkiego ewangelickiego teologa.
Prelegenci wskazywali na różnorodne aspekty teologii Dietricha Bonhoeffera – ekumenizm, humanizm, koncepcję bezreligijnego chrześcijaństwa, teologię krzyża, eschatologię. Wśród mówców znaleźli się:

  • prof. Jens Zimmerman z Trinity Western University, specjalista w zakresie hermeneutyki oraz filozoficznych i teologicznych korzeni humanizmu
  • o. prof. Bogusław Kochaniewicz OP, Prodziekan Wydziału Teologii, Uniwersytet Adama Mickiewicza
  • prof. Michael DeJonge z University of South Florida, ekspert w dziedzinie poreformacyjnej myśli chrześcijańskiej
  • ks. dr Joel Burnell z Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, autor licznych publikacji na temat Dietricha Bonhoeffera
  • Michael Fletcher z KU Leuven
  • ks. Samuel Randall  z University of Cambridge
  • ks. prof. Bogdan Ferdek z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu, ekspert w zakresie teologii dogmatycznej.

Każda trzech części konferencji kończyła się ożywioną dyskusją, w której brali udział zarówno prelegenci jak i licznie zgromadzeni goście.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej