08/02/2015

Oblicza przywództwa – najnowszy tom Theologica Wratislaviensia

Celem 9. tomu Theologica Wratislaviensia jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Stąd też tytuł tomu: Oblicza przywództwa.

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są̨ przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła.

Intencją publikacji nie jest zaprezentowanie jednej odsłony przywództwa, ale raczej wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Rozpoczniemy od artykułu autorstwa Sebastiana Smolarza Przywódcy ludu i problem elohim w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, który ukazuje problematykę̨ interpretacji przywództwa w rozumieniu starotestamentowym, w odniesieniu do pojęcia elohim.

Andrzej Seweryn, w artykule pod tytułem Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej podkreśla znaczenie powołania, które jest darem od Boga, a jego rozeznanie i wypełnianie stanowi ważny element przewodzenia innym.

Janusz Kucharczyk w swoim tekście zatytułowanym Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej odnosi się̨ do starożytnych źródeł filozoficznych, próbując zinterpretować je w świetle różnych modeli przywództwa funkcjonujących współcześnie.

W artykule Teologia krzyża, jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy Piotr Gąsiorowski wskazuje na moc przywództwa, opierając się̨ na fenomenie krzyża. Nie skupia się zatem na władzy, ale na poddaniu Bogu.

Artur Śmieja w artykule Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, wychodząc od wyników badań globalnych trendów rozwoju chrześcijaństwa, omawia różne modele i mechanizmy funkcjonowania przywództwa w ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym.

Leszek Jańczuk w tekście Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, na podstawie materiałów drukowanych, wywiadów i kronik kościelnych opisuje, w jaki sposób kształtowała się̨ rola prezbitera okręgowego na Podlasiu.

Ks. Adam Palion ze Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów omawia znaczenie adhortacji Jana Pawła II Pastores gregis, w której papież̇ ukazuje teologiczne rozumienie powołania biskupa i roli, jaką pełni on w tradycji rzymskokatolickiej, oraz wynikające z tego zadania.

Radosław Łazarz w artykule Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja na podstawie historii trzech wybitnych postaci Kościoła husyckiego rozważa różne modele i cechy przywództwa występujące w obrębie tego ruchu.

Mateusz Wichary, w tekście Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla przywódców chrześcijańskich nakreśla podstawy kształtowania chrześcijańskiej koncepcji szerokiego wpływu społecznego na kanwie zżycia i twórczości jednego z czołowych reprezentantów reformowanej teologii politycznej.

Joel Burnell, prezentuje z kolei postać wybitnego teologa niemieckiego Dietricha Bonhoeffera i jego założeń dotyczących duchowości przywództwa, które jest zawsze nierozłącznie powiązane z jasnym poczuciem rzeczywistości, powołania, przynależności i moralności.

Ekonomista Kacper Mulawa w artykule O etycznych wyzwaniach menedżera rozważa znaczenie etyki w biznesie pod kątem różnorodnych dylematów moralnych związanych z zarządzaniem oraz wskazuje na etyczne modele kierowania i podejmowania decyzji.

Wojciech Kowalewski we współpracy z Dawidem Wawrzyniakiem skupili się̨ na przedstawieniu praktycznych implikacji metodologii coachingowej w odniesieniu do przywództwa duchowego. W tym ujęciu efektem dobrego, profesjonalnego coachingu duchowego są̨ skuteczni liderzy, którzy inwestują̨ w rozwój innych.

Zapraszamy lektury artykułów, ukazujących wieloaspektowość zjawiska przywództwa. Mamy nadzieję, że będą one stanowić inspirację do dalszych przemyśleń, praktycznych zastosowań i publikacji.

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

Przeczytaj

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

Czy filozofia może nam pomóc w zbliżeniu do Boga?

Czy filozofia może nam jakoś pomóc w zbliżeniu się do Tego, Co Ostateczne, Nieskończone i Nieuwarunkowane, a co w ramach naszej tradycji religijnej nazywamy „Bogiemˮ? Tak, ale nie w taki prosty i bezpośredni sposób, jak to się niektórym wydaje…

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

czytaj więcej