21/12/2010

Międzykulturowy spacer w EWST

27 listopada 2010 r. już cyklicznie po raz  III gościliśmy w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej Kameralny Chór Angelus pod dyrekcją Barbary Szarejko. Występ ten był częścią Międzykulturowego spaceru Muzycznego Na Drogach Ku Wieczności organizowanych wraz z kołem Przewodników Miejskich Oddziału Wrocławskiego PTTK. Przed występem chóru przewodniczka wrocławska pani Anna Oryńska opowiedziała o średniowiecznej przeszłości EWST. Następnie wykonane zostały utwory: Kyrie z VIII mszy gregoriańskiej, Missa de Angelis, Rorat coeli, Ave verum i Alleluja.

Po przerwie prof. dr hab. Wojciech Szczerba rektor EWST krótko opowiedział o ruchach ewangelikalnych i przybliżył obecna misję uczelni. Następnie chór wykonał tradycyjne i nowoczesne utwory gospel: O, freedom, I’m gonna ride, Down imn my soul i Ride on King Jesus.

Na zakończenie całego wydarzenia pani Anna Oryńska rozdała nagrody uczestnikom letnich VII Spacerów z przewodnikiem. Zwycięzcom gratulujemy. Cieszymy się, że na to międzykulturowe wydarzenie przybyło do EWST tak wiele osób.

Mamy nadzieję spotkać się już za rok z obecnymi i nowymi uczestnikami spaceru.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej