25/11/2010

Rozdanie dyplomów

19 października  2010r o godz. 18.30 w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej miało miejsce zakończenie Szkoły Liderów połączone z wręczeniem dyplomów absolwentom. Uroczystość rozpoczęła się nabożeństwem, które poprowadził koordynator programu, dr Wojciech Kowalewski. Kazanie wygłosił absolwent SzL, pastor Kościoła Chrześcijan Baptystów  w Opolu – Paweł Kołodziejczak. To On na zakończenie swojego kazania w imieniu wszystkich uczestników wyraził wdzięczność za to, jak wiele praktycznych zastosowań w służbie wniósł ten kurs oraz jak ważną stał się on platformą do budowania relacji z innymi liderami chrześcijańskimi. Dwóch innych uczestników – Katarzyna Graczyk z Wrocławia i Łukasz Kłykow z Oławy, wyraziło swoje pozytywne opinie na temat Szkoły Liderów. Dzielili się tym,  co wniosła ona do ich życia i służby oraz zachęcali innych do promowania tego kursu. Dziekan EWST, dr Piotr Lorek, wraz dr Wojciechem Kowalewskim wręczyli dyplomy wszystkim absolwentom. Kurs w roku akademickim 2009/2010 ukończyło 16 osób.
Szczególnym momentem uroczystości była  modlitwa pastora dr Mirosława Marczaka z Kościoła Wolnych Chrześcijan, pastora Daniela Oświecińskiego z Kościoła Zielonoświątkowego w Dzierżoniowie oraz Marka Clegga, wykładowcy EWST, za absolwentów Szkoły Liderów.
Uroczystość zakończył błogosławieństwem rektor EWST, prof. dr hab. Wojciech Szczerba.
W dniu 30 października 2010 odbył się inauguracyjny zjazd Szkoły Liderów na rok akademicki 2010/2011.
Tym razem zapisanych na kurs jest 15 uczestników.
Więcej szczegółów o programie SzL można znaleźć na stronie www.szl.ewst.pl
Zapraszamy!Rozdanie dymplmów

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej