30/11/2010

Inauguracja Szkoły Apologetyki Chrześcijańskiej

6 listopada 2010r. o godzinie 9:00 w Auli Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej spotkali się po raz pierwszy studenci i wykładowcy naszego nowego programu – Szkoły Apologetyki Chrześcijańskiej (SzACh). Inaugurację prowadził koordynator programu, dr Joel Burnell.  SzACh od początku spotkał się z dużym zainteresowaniem – aż 15 osób zdecydowało zapisać się i rozpocząć naukę w roku akademickim 2010/2011.

Na pierwszym zjeździe tematyka wykładów była następująca: Kanon Nowego Testamentu (dr Andreas Hahn), Ewangelia dziś (dr Wojciech Kowalewski), oraz Etyka uczniów Chrystusa (dr Joel Burnell).

W przerwach między wykładami studenci przy kawie i degustacji pizzy poznawali lepiej wykładowców oraz siebie nawzajem.

Wszystkich, którzy jeszcze chcą zapisać się na SzACh informujemy, że wciąż istnieje taka  możliwość. Zapraszamy! Jeśli chcesz dołączyć się do nas i wziąć udział w całym programie, a może tylko przyjść na konkretny blok lub wykład, to skorzystaj z okazji jeszcze dziś!

Szczegóły (tematy, daty, opłaty) można znaleźć na stronie www.szach.ewst.pl.

Uwaga: Po konsultacji z uczestnikami SzAChu zdecydowano skrócić przerwę po drugim wykładzie. W związku z tym zajęcia z etyki zaczynają się o godz. 14:30 i trwają do godz. 16:00.

Więcej wydarzeń

Przeczytaj

Ewangelikalizm a społeczeństwo obywatelskie

Ewangelikalizm nie jest wolny od wyzwań związanych z funkcjonowaniem we współczesnym  społeczeństwie obywatelskim – pisze prof. Wojciech Szczerba. Artykuł „Evangelical Protestantism and Civil Society – An outline” został opublikowany w  książce „Reformation 500. Cultural and Social Impact of the Protestant Reformation 1517–2017”, która ukazała się w języku angielskim, nakładem wydawnictwa Uniwersytetu w Aradzie „Aurel Vlaicu”.

…jeszcze tylko chwila…

Popatrzmy na Chrystusa, jego śmierć i zmartwychwstanie. Oto dar, praktyczny wyraz niczym nie zasłużonego miłosierdzia Boga. Oto skarb, dla którego warto stracić wszystko, by go posiąść. Oto nadzieja która nigdy nie przeminie, dziedzictwo, które nigdy nie zwiędnie, zbawienie, które już czeka gotowe, … jeszcze tylko chwilę trzeba wytrwać, by go doświadczyć…

Nieśmiertelny Zeus w Nowym Testamencie?

Znacie werset z Listu Pawła do Tytusa 1,12, który cytuje słowa Epimenidesa? W Biblii Ekumenicznej ten werset brzmi tak: „Powiedział ktoś z nich, ich własny prorok: Kreteńczycy zawsze kłamcy.” Epimenides, który sam był  Kreteńczykiem, mówi o Kreteńczykach, że są kłamcami. Czy Epimenides mówi prawdę o kłamiących Kreteńczykach czy może kłamie?

czytaj więcej