Zarząd Samorządu Studenckiego (Kadencja trwa 2 lata: od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.)
 • Przewodnicząca: Dorota Dutkiewicz
 • Zastępca przewodniczącego zarządu: Klaudia Buss
 • Członek zarządu Samorządu Studenckiego: Łukasz Cieślak
Reprezentanci Samorządu Studenckiego do Senatu (Kadencja trwa 1 rok: od 1 października 2015 r. do 30 września 2016 r.)
 • Edyta Rudno – Rudzińska
  Piotr Nowakowski
Sąd koleżeński EWST (Kadencja trwa 2 lata: od 1 października 2014 r. do 30 września 2016 r.)
 • Alla Iakovuc
 • Ryszard Kasperowicz
 • Joanna Nestor-Suska

Zarząd Samorządu Studenckiego (Kadencja trwa 2 lata: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.)
 • Przewodnicząca: Klaudia Buss
 • Zastępca przewodniczącego zarządu: Łukasz Cieślak
 • Członek zarządu Samorządu Studenckiego: Jolanta Wojtasik
Reprezentanci Samorządu Studenckiego do Senatu (Kadencja trwa 1 rok: od 1 października 2016 r. do 30 września 2017 r.)
 • Alla Iacovuc
 • Piotr Nowakowski
Sąd koleżeński EWST (Kadencja trwa 2 lata: od 1 października 2016 r. do 30 września 2018 r.)
 • Alla Iacovuc
 • Konrad Kwaśniak
 • Elżbieta Kucharska

Zobacz też:

Przeczytaj

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Po zamachach w Brukseli – zło dobrem zwyciężaj

Po tragicznych wydarzeniach, które miały miejsce w Belgii, otrzymaliśmy przejmujący list od Patricka Nullensa, rektora Evangelische Theologische Faculteit w Leuven . Zapraszamy do zapoznania się z nim oraz z odpowiedzią rektora EWST Wojciecha Szczerby.

czytaj więcej >>