Konkurs „Student za studenta” jest kierowany do wszystkich aktualnie studiujących w EWST. Aby wziąć w nim udział należy skutecznie zachęcić przynajmniej jedną osobę do podjęcia studiów licencjackich. Polecający może uzyskać zniżkę czesnego  w wysokości 50, 75 lub 100 procent, po pomyślnym przejściu poleconego kandydata przez proces rekrutacji i podpisaniu przez niego umowy z Uczelnią. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin konkursu „Student za studenta”

  1. Konkurs „Student za studenta”, zwany dalej „konkursem”, ma na celu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej zwanej dalej „EWST”.
  2. Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej „Polecającym”, może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki 2016/2017, jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej „Poleconym”, rozpocznie studia licencjackie w EWST.
  3. W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie niestacjonarne w EWST.
  4. W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony obowiązany jest spełnić warunki rekrutacji do EWST na rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST nr 1/05/2015 z dnia 27 maja 2015 r. w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej na rok akademicki 2016/2017.
  5. Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2016/2017 oraz podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST poda dane Polecającego. Podpisanie przez Poleconego umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST jest warunkiem skorzystania przez Polecającego ze zniżki czesnego na rok akademicki 2016/2017.
  6. Polecający ma możliwość otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50% czesnego za rok akademicki 2016/2017, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych 100% zniżki.
  7. Polecający chętni do wzięcia udziału w konkursie podają swoje dane osobowe oraz kontakt e-mail w dziekanacie EWST w terminie do dnia 30 września 2016 r. Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb konkursu.
  8. Obsługę konkursu zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: harcej@ewst.pl, tel. +48713469912.

Dokumenty:

 

Przeczytaj

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>