Konkurs „Student za studenta” jest kierowany do wszystkich aktualnie studiujących w EWST. Aby wziąć w nim udział należy skutecznie zachęcić przynajmniej jedną osobę do podjęcia studiów licencjackich. Polecający może uzyskać zniżkę czesnego  w wysokości 50, 75 lub 100 procent, po pomyślnym przejściu poleconego kandydata przez proces rekrutacji i podpisaniu przez niego umowy z Uczelnią. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują się w Regulaminie.

Regulamin konkursu „Student za studenta”

  1. Konkurs „Student za studenta”, zwany dalej „konkursem”, ma na celu promocję studiów licencjackich w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej zwanej dalej „EWST”.
  2. Student EWST biorący udział w konkursie, zwany dalej „Polecającym”, może uzyskać zniżkę czesnego na rok akademicki 2017/2018, jeżeli osoba z jego polecenia, zwana dalej „Poleconym”, rozpocznie studia licencjackie w EWST.
  3. W celu uzyskania zniżki czesnego Polecający wskazuje co najmniej jednego Poleconego, który rozpocznie studia licencjackie niestacjonarne w EWST.
  4. W celu rozpoczęcia studiów w EWST Polecony obowiązany jest spełnić warunki rekrutacji do EWST na rok akademicki określone uchwałą Senatu EWST.
  5. Polecony po zakwalifikowaniu się na rok akademicki 2017/2018 oraz podpisaniu umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST poda dane Polecającego. Podpisanie przez Poleconego umowy o warunkach odpłatności za studia w EWST jest warunkiem skorzystania przez Polecającego ze zniżki czesnego na rok akademicki 2017/2018.
  6. Polecający ma możliwość otrzymania zniżki czesnego za jednego Poleconego w wysokości 50% czesnego za rok akademicki 2017/2018, za dwóch Poleconych 75% zniżki, za trzech Poleconych 100% zniżki.
  7. Polecający chętni do wzięcia udziału w konkursie podają swoje dane osobowe oraz kontakt e-mail w dziekanacie EWST w terminie do dnia 30 września 2016 r. Dane te będą przetwarzane przez EWST tylko dla potrzeb konkursu.
  8. Obsługę konkursu zapewnia dziekanat i biuro kanclerza EWST. Kontakt: harcej@ewst.pl, tel. +48713469912.
  9.  Uzyskana kwota upustu na opłaty z tytułu czesnego stanowi przychód studenta, który go uzyskał i podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.
  10. Akcja promocyjna obowiązuje w roku akademickim 2017/2018.

Dokumenty:

 

Przeczytaj

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

czytaj więcej >>