Darmowy indeks

Nauka w służbie Kościołowi!

Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej ogłasza konkurs na darmowy indeks dla pastorów i liderów chrześcijańskich oraz osób zaangażowanych w służbę (w kościele lub organizacji chrześcijańskiej). Nagrodą dla zwycięzcy jest uzyskanie prawa do bezpłatnego studiowania na pierwszym roku. Komisja przyzna także cztery zniżki w wysokości 50% czesnego.

  • Konkurs dotyczy możliwości bezpłatnego studiowania lub zniżki w wysokości 50% czesnego, na pierwszym roku licencjackich studiów niestacjonarnych na kierunku teologia, w roku akademickim 2016/2017.
  • W konkursie mogą wziąć udział pastorzy i liderzy wszystkich kościołów oraz wspólnot chrześcijańskich, a także osoby aktywnie działające na rzecz swojego kościoła czy organizacji.
  • Uczestnicy konkursu powinni do dnia 26 września 2016 r. przysłać na zamieszczony poniżej adres uczelni dwustronicowy opis swojej służby wraz z danymi personalnymi (w tym numeru telefonu i adresu e-mailowego). Do opisu służby należy dołączyć dane kontaktowe dwóch osób mogących zarekomendować uczestnika konkursu.
  • Do dnia 5 października 2016 r. powołana przez Rektora EWST komisja ogłosi na stronie internetowej uczelni wyniki konkursu. O wynikach zostaną osobiście powiadomieni wszyscy uczestnicy.
  • Uczestnicy konkursu muszą wziąć udział w rozmowie kwalifikacyjnej.

darmowy indeks1

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/04/2015 z dnia 7 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na bezpłatne studia

 

 

 

 

Przeczytaj

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>