Akty prawne

Wytyczne dotyczące dalszego działania lub poprawy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2015/16

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2014/15

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14

Ocena efektów kształcenia na kierunku teologia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej za rok akademicki 2012/2013 (Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14)


Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/10/2016 z dnia 17 października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/10/2016 z dnia 17 października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/11/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie przyjęcia wzorców dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 7/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 6/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 5/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 4/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów


Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/11/2015
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 3/05/2014 r. z dnia 29.05.2014r. zmieniony uchwałą Senatu
nr 1/11/2015 z dnia 3.11.2015 r. 

Dokument „Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w EWST – Wstępny Raport z monitoringu 2015/16” jest dostępny w dziekanacie EWST.

Ankiety, arkusze

 1. ANKIETA STUDENCKA – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W EWST (WSZJK 1)
 2. ANKIETA STUDENCKA – OCENA PRZEDMIOTU (WSZJK 2)
 3. ANKIETA ABSOLWENTA – WARUNKI KSZTAŁCENIA (WSZJK 3)
 4. ANKIETA KADRY AKADEMICKIEJ – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 4)
 5. ANKIETA ABSOLWENTA – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW (WSZJK 5)
 6. ANKIETA INFORMACYJNA – INTERESA RIUSZE ZEWNĘTRZNI (WSZJK 6)
 7. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ (WSZJK 7)
 8. ARKUSZ – SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 8)
 9. KARTA PRZEDMIOTU (WSZJK 9)
 10. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 10)
 11. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ROCZNY PLAN PRAKTYK (WSZJK 11)
 12. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRAKTYK (WSZJK 12)
 13. ARKUSZ OCENY PRACY PISEMNEJ, EGZAMINU PISEMNEGO I PRACY DYPLOMOWEJ (WSZJK 13)
 14. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ARKUSZ DZIENNIKA PRAKTYK (WSZJK 14)
 15. ARKUSZ OCENY ZALICZENIA, EGZAMINU USTNEGO I DYPLOMOWEGO (WSZJK 15)
 16. ANKIETA KADRY ADMINISTRACYJNEJ – JAKOSC I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 16)
 17. ARKUSZ OCENY KOŃCOWEJ (WSZJK 17)
 18. ANKIETA STUDENCKA – WARUNKI REKRUTACJI (WSZJK 18)
 19. ARKUSZ OCENY PROCEDURY UZNAWALNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (WSZJK 19)
 20. ANKIETA – OCENA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK 20)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ORAZ ARKUSZE PRAKTYK DO POBRANIA W ZAKŁADCE  „PRAKTYKI STUDENCKIE”

Przeczytaj

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>