Akty prawne

Wytyczne dotyczące dalszego działania lub poprawy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2015/16

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2014/15

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14

Ocena efektów kształcenia na kierunku teologia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej za rok akademicki 2012/2013 (Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14)


Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/10/2016 z dnia 17 października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/10/2016 z dnia 17 października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/11/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie przyjęcia wzorców dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 7/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 6/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 5/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 4/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów


Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/11/2015
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 3/05/2014 r. z dnia 29.05.2014r. zmieniony uchwałą Senatu
nr 1/11/2015 z dnia 3.11.2015 r. 

Dokument „Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w EWST – Wstępny Raport z monitoringu 2015/16” jest dostępny w dziekanacie EWST.

Ankiety, arkusze

 1. ANKIETA STUDENCKA – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W EWST (WSZJK 1)
 2. ANKIETA STUDENCKA – OCENA PRZEDMIOTU (WSZJK 2)
 3. ANKIETA ABSOLWENTA – WARUNKI KSZTAŁCENIA (WSZJK 3)
 4. ANKIETA KADRY AKADEMICKIEJ – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 4)
 5. ANKIETA ABSOLWENTA – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW (WSZJK 5)
 6. ANKIETA INFORMACYJNA – INTERESA RIUSZE ZEWNĘTRZNI (WSZJK 6)
 7. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ (WSZJK 7)
 8. ARKUSZ – SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 8)
 9. KARTA PRZEDMIOTU (WSZJK 9)
 10. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 10)
 11. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ROCZNY PLAN PRAKTYK (WSZJK 11)
 12. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRAKTYK (WSZJK 12)
 13. ARKUSZ OCENY PRACY PISEMNEJ, EGZAMINU PISEMNEGO I PRACY DYPLOMOWEJ (WSZJK 13)
 14. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ARKUSZ DZIENNIKA PRAKTYK (WSZJK 14)
 15. ARKUSZ OCENY ZALICZENIA, EGZAMINU USTNEGO I DYPLOMOWEGO (WSZJK 15)
 16. ANKIETA KADRY ADMINISTRACYJNEJ – JAKOSC I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 16)
 17. ARKUSZ OCENY KOŃCOWEJ (WSZJK 17)
 18. ANKIETA STUDENCKA – WARUNKI REKRUTACJI (WSZJK 18)
 19. ARKUSZ OCENY PROCEDURY UZNAWALNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (WSZJK 19)
 20. ANKIETA – OCENA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK 20)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ORAZ ARKUSZE PRAKTYK DO POBRANIA W ZAKŁADCE  „PRAKTYKI STUDENCKIE”

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>