Akty prawne

Wytyczne dotyczące dalszego działania lub poprawy Wewnętrznego Systemu Zapewniania Jakości Kształcenia.

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2016/17

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2015/16

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2014/15

Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14

Ocena efektów kształcenia na kierunku teologia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej za rok akademicki 2012/2013 (Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2013/14)Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/03/2018 z dnia 21 marca 2018  w sprawie przyjęcia wzoru dokumentu

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/10/2016 z dnia 17 października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 2/10/2016 z dnia 17 Ra Raport z monitoringu jakości kształcenia za rok akademicki 2016/17października 2016 w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 3/11/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/12/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r w sprawie przyjęcia wzorców dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 7/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 6/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 5/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów

Zarządzenie Rektora Ewangelikalnej Wyższej szkoły teologicznej nr 4/9/2014 z dnia 30 września 2014 r. w sprawie przyjęcia wzorów dokumentów


Uchwała Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej nr 1/11/2015
z dnia 3 listopada 2015 r. w sprawie zmiany Wewnętrznego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia

Załącznik do uchwały Senatu Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej
nr 3/05/2014 r. z dnia 29.05.2014r. zmieniony uchwałą Senatu
nr 1/11/2015 z dnia 3.11.2015 r. 

Dokument „Wewnętrzny System Zapewnienia Jakości Kształcenia w EWST – Wstępny Raport z monitoringu 2016/17” jest dostępny w dziekanacie EWST.

Ankiety, arkusze

 1. ANKIETA STUDENCKA – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA W EWST (WSZJK 1)
 2. ANKIETA STUDENCKA – OCENA PRZEDMIOTU (WSZJK 2)
 3. ANKIETA ABSOLWENTA – WARUNKI KSZTAŁCENIA (WSZJK 3)
 4. ANKIETA KADRY AKADEMICKIEJ – JAKOŚĆ I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 4)
 5. ANKIETA ABSOLWENTA – MONITORING LOSÓW ABSOLWENTÓW (WSZJK 5)
 6. ANKIETA INFORMACYJNA – INTERESA RIUSZE ZEWNĘTRZNI (WSZJK 6)
 7. ARKUSZ HOSPITACJI ZAJĘĆ (WSZJK 7)
 8. ARKUSZ – SPRAWOZDANIE ROCZNE Z DZIAŁALNOŚCI NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 8)
 9. KARTA PRZEDMIOTU (WSZJK 9)
 10. ARKUSZ OKRESOWEJ OCENY NAUCZYCIELA AKADEMICKIEGO (WSZJK 10)
 11. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ROCZNY PLAN PRAKTYK (WSZJK 11)
 12. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU PRAKTYK (WSZJK 12)
 13. ARKUSZ OCENY PRACY PISEMNEJ, EGZAMINU PISEMNEGO I PRACY DYPLOMOWEJ (WSZJK 13)
 14. ARKUSZ PRAKTYK STUDENCKICH – ARKUSZ DZIENNIKA PRAKTYK (WSZJK 14)
 15. ARKUSZ OCENY ZALICZENIA, EGZAMINU USTNEGO I DYPLOMOWEGO (WSZJK 15)
 16. ANKIETA KADRY ADMINISTRACYJNEJ – JAKOSC I ORGANIZACJA KSZTAŁCENIA (WSZJK 16)
 17. ARKUSZ OCENY KOŃCOWEJ (WSZJK 17)
 18. ANKIETA STUDENCKA – WARUNKI REKRUTACJI (WSZJK 18)
 19. ARKUSZ OCENY PROCEDURY UZNAWALNOŚCI EFEKTÓW UCZENIA SIĘ (WSZJK 19)
 20. ANKIETA – OCENA SYSTEMU ZAPEWNIENIA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA (WSZJK 20)

REGULAMIN PRAKTYK STUDENCKICH ORAZ ARKUSZE PRAKTYK DO POBRANIA W ZAKŁADCE  „PRAKTYKI STUDENCKIE”

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>