Plan niestacjonarnych studiów licencjackich z podziałem na lata studiów

Plan studiów do pobrania w pliku .pdf

Pierwszy rok studiów Symbol modułu Ilość godz.  i forma zajęć ECTS Forma zal.
Wstęp do Nowego Testamentu I M_TP06 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Wstęp do Starego Testamentu I M_TP04 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Wstęp do egzegezy Pisma Świętego M_TK09 30 konw. 5
Wstęp do teologii ewangelickiej M_TP03 30 wyk. 4
Zarządzanie wspólnotą kościelną M_TP01 30 konw. 4
Technologia informacyjna M_TD03 30 ćw. 2
Język angielski B1* M_TD01 60 lekt. 4
Praktyka M_TD06 10
Łącznie:   240 h 41 ECTS 7 zal. i 3 egz.

 


Drugi rok studiów Symbol modułu Ilość godz. i forma zajęć ECTS Forma zal.
Wstęp do Nowego Testamentu II M_TP07 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Wstęp do Starego Testamentu II M_TP05 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Elementy życia duchowego M_TK03 30 konw. 6
Wstęp do teologii ewangelikalnej M_TK10 30 wyk. 5
Historia kościoła M_TK02 30 wyk. 6
Historia filozofii M_TK07 20 wyk. i 10 ćw. 5 (3+2) zal. i egz.
Język angielski B2* M_TD02 60 lekt. 4
Praktyka M_TD06 10
Łącznie:   240 h 48 ECTS 5 zal. i 6 egz.

 


 

Trzeci rok studiów Symbol modułu Ilość godz. i forma zajęć ECTS Forma zal.
Dogmatyka I M_TP08 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Teologia Nowego Testamentu M_TK05 30 wyk. 4
Etyka filozoficzna M_TP02 30 wyk. 4
Język grecki M_TD05 30 ćw. 5
Duszpasterstwo M_TK04 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Język hebrajski M_TK01 30 ćw. 4
Fakultet (jeden z dwóch do wyboru) M_TF01-02 30 wyk., ćw., konw., lekt. 5
Praktyka M_TD06 10
Łącznie:   210 h 44 ECTS 6 zal. i 4 egz.

 


 

Czwarty rok studiów Symbol modułu Ilość godz.     i forma zajęć ECTS Forma zal.
Dogmatyka II M_TP09 20 wyk. i 10 ćw. 6 (4+2) zal. i egz.
Prawo wyznaniowe M_TK06 30 wyk. 4
Seminarium dyplomowe M_TD04 30 ćw. 3
Teologia moralna M_TP10 20 wyk. + 10 ćw. 4 (3+1) zal. i egz.
Historia dogmatów M_TK08 30 wyk. 5
Fakultet (jeden z dwóch do wyboru) M_TF03-04 30 wyk., ćw., konw., lekt. 5
Fakultet (jeden z dwóch do wyboru) M_TF05-06 30 wyk., ćw., konw., lekt. 5
Napisanie pracy dyplomowej M_TD07 10 konsult. 10
Przygotowanie do egz. dyplomowego M_TD08 10
Łącznie:   220 h 52 ECTS 5 zal. i 5 egz.

* Edukacja języka angielskiego w EWST rozpoczyna się od poziomu B1 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego, co pozwala studentowi w ciągu 2 pierwszych lat studiów osiągnąć poziom B2 (wymóg realizacji efektu kształcenia nr H1A_U10). W przypadku gdy kompetencje językowe studenta nie pozwalają na uczęszczanie na moduł Język angielski B1, powinien on skorzystać z zajęć wyrównawczych. Tym samym zezwala się, aby uzyskanie zaliczenia z modułu Język angielski B1 i złożenie egzaminu z modułu Język angielski B2 miało miejsce na późniejszych latach studiów. Stanowi jednak warunek konieczny do uzyskania przez studenta absolutorium.

 

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>