2016/17 Krajowa Konferencja Naukowa „Oblicza Reformacji” (09.05.2017)

2015/16 Konferencja popularnonaukowa „Nic już nie muszę! Blaski i cienie późnej dorosłości” (21.09.2016)

2014/15 Międzynarodowa Konferencja Bonhoefferowska „Oblicza Bonhoeffera” w 70-tą rocznicę śmierci Dietricha Bonhoeffera (8.04.2015)

2012/13 Konferencja naukowa „Teologiczne perspektywy zdrowia i choroby” (07.06.2013)

2011/12 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Teologia na wolnym rynku. Kościół i edukacja teologiczna w państwach postkomunistycznych” (19-21.09.2012)

2010/11 Międzynarodowa konferencja naukowa „Chrześcijaństwo we współczesnym świecie. Spuścizna Jonathana Edwardsa” (31.05 – 01.06.2011)

2009/10 Międzynarodowa konferencja naukowa „Jan Kalwin i jego spuścizna. W 500. rocznicę urodzin” (04.12.2009)

2008/09 Konferencja naukowa „Czy piekło jest puste? Apokatastaza – Biblia, filozofia, teologia” (09.05.2008)

2006/07 Międzynarodowa konferencja naukowa „Za horyzontem. Śmierć i życie pozagrobowe w dyskursach religijnych i filozoficznych” (25.05.2007)

2004/05 Międzynarodowa konferencja naukowa „ Różne oblicza retoryki antycznej” (17-19.05.2005)

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>