Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne dla kadry akademickiej EWST

W roku akademickim 2016-17 wykładowcy EWST mogą realizować wyjazdy dydaktyczne do nastepujących uczelni partnerskich:

  1. Evangelische Theologische Faulteit, Leuven (http://www.etf.edu/)
  2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-katechetiky/)
  3. Evangelische Hochschule TABOR, Marburg (http://www.eh-tabor.de/willkommen.html)
  4. Bozok Universitesi, Yozgat (www.bozok.edu.tr)
  5. John Wesley Theological College, Budapest (http://wesley.hu/english)
  6. Univerzita Palackeho v Olomouci (http://www.cmtf.upol.cz/)

REGULAMIN REKRUTACJI

TEACHING PROGRAMME

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2016-17

W roku akademickim 2016-17 EWST otrzymała w ramach programu Erasmus+ środki, które są przeznaczone na dofinansowanie praktyk studenckich. Praktyki studenckie mogą odbywać się w dowolnej firmie lub instytucji w Europie (oprócz placówek dyplomatycznych oraz instytucji unijnych). Wyjazd musi trwać nie mniej niż 2 miesiące.

Do pobrania:

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE 2016-17

LETTER OF ACCEPTANCE

POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYK

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe kadry administracyjnej w roku akademickim 2016-17

Pracownicy EWST mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki wyjazdom szkoleniowym w ramach programu Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA SZKOLENIOWA

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>