Rekrutacja na wyjazdy dydaktyczne dla kadry akademickiej EWST

W roku akademickim 2016-17 wykładowcy EWST mogą realizować wyjazdy dydaktyczne do nastepujących uczelni partnerskich:

  1. Evangelische Theologische Faulteit, Leuven (http://www.etf.edu/)
  2. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (http://www.pdf.umb.sk/katedry/katedra-teologie-a-katechetiky/)
  3. Evangelische Hochschule TABOR, Marburg (http://www.eh-tabor.de/willkommen.html)
  4. Bozok Universitesi, Yozgat (www.bozok.edu.tr)
  5. John Wesley Theological College, Budapest (http://wesley.hu/english)
  6. Univerzita Palackeho v Olomouci (http://www.cmtf.upol.cz/)

REGULAMIN REKRUTACJI

TEACHING PROGRAMME

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Rekrutacja na wyjazdy studentów na praktyki w roku akademickim 2016-17

W roku akademickim 2016-17 EWST otrzymała w ramach programu Erasmus+ środki, które są przeznaczone na dofinansowanie praktyk studenckich. Praktyki studenckie mogą odbywać się w dowolnej firmie lub instytucji w Europie (oprócz placówek dyplomatycznych oraz instytucji unijnych). Wyjazd musi trwać nie mniej niż 2 miesiące.

Do pobrania:

ZASADY REKRUTACJI NA WYJAZDY NA PRAKTYKI STUDENCKIE 2016-17

LETTER OF ACCEPTANCE

POROZUMIENIE O PROGRAMIE PRAKTYK

MIESIĘCZNE STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Rekrutacja na wyjazdy szkoleniowe kadry administracyjnej w roku akademickim 2016-17

Pracownicy EWST mają możliwość podnoszenia swoich kwalifikacji zawodowych dzięki wyjazdom szkoleniowym w ramach programu Erasmus+

REGULAMIN REKRUTACJI

UMOWA SZKOLENIOWA

STAWKI STYPENDIÓW W ROKU AKADEMICKIM 2016-17

Przeczytaj

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>