EWST szczyci się wysoko wyspecjalizowaną, międzynarodową i pochodzącą z różnych środowisk eklezjalnych i akademickich kadrą naukową.

Wykładowcy EWST jako świeccy i duchowni reprezentują takie denominacje jak: Kościół Anglikański, Kościół Chrześcijan Baptystów, Kościół Episkopalny, Kościół Ewangelicko-Augsburski, Kościół Ewangelicznych Chrześcijan, Kościół Rzymskokatolicki, Kościół Wolnych Chrześcijan.

EWST posiada w swoich szeregach nie tylko naukowców z Polski, ale i z Anglii, Walii, USA, Kanady i Niemiec. Oprócz EWST wykładają oni również na innych uczelniach, m.in. na Uniwersytecie Wrocławskim, Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu, Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie, Wyższym Baptystycznym Seminarium Teologicznym w Warszawie, Uniwersytecie Warszawskim, Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytecie Gdańskim oraz Freie Theologische Akademie w Giessen w Niemczech.

Są zaangażowani w liczne organizacje społeczne: Misja na Wschód, Slot Art Festiwal, Biblijne Stowarzyszenie Misyjne, Ruch Nowego Życia, Międzywyznaniowe Duszpasterstwo Akademickie – Wyspa, Polska Sekcja Towarzystwa im. Dietricha Bonhoeffera, Towarzystwo Biblijne. Biorą czynny udział w licznych projektach badawczych; są członkami instytucji naukowych takich jak choćby Polska Akademia Nauk. Ich publikacje naukowe dotyczą większości obszarów myśli teologicznej i mają międzynarodowy zasięg.

Wśród wykładowców EWST mamy czterech profesorów i dziesięciu doktorów teologii i nauk pokrewnych.

Przeczytaj

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

czytaj więcej >>