Prowadzący

Marek Kucharski, absolwent Biblijnego Seminarium Teologicznego we Wrocławiu (1994). W latach 1994-2003 służył jako pastor Kościoła Ewangelicznego „ICHTUS” we Wrześni. W 2003 r. ukończył studium podyplomowe dla pastorów i liderów organizacji chrześcijańskich przy Fellowship Bible Church w Little Rock, USA. W roku 2012 uzyskał dyplom licencjata w zakresie finansów i zarządzania w Wyższej Szkole Bankowej we Wrocławiu. W roku 2014 ukończył studia MBA na Uniwersytecie Franklina w Columbus, w Stanach Zjednoczonych. 

Marek Kucharski jest praktykiem i doświadczonym specjalistą z obszerną wiedzą merytoryczną. Pracuje w środowisku chrześcijańskim, biznesowym oraz akademickim gdzie wystąpienia publiczne są powszechną formą komunikowania. Ma także doświadczenie w zwiastowaniu Słowa Bożego.

W trakcie warsztatów pokaże, jak zaprezentować treść przygotowanego kazania, jak używać pomocy medialnych, czy w jaki sposób wzmocnić wystąpienie wykorzystując swoje dobre strony jako mówca. Zajęcia będą prowadzone w formie ćwiczeń.

Ewa Przewłocka-Mołdawan Ewa Przewłocka-Mołdawan, absolwentka logopedii na Uniwersytecie Wrocławskim, neurologopedii na Akademii Medycznej we Wrocławiu, terapeutka Terapii Miofunkcjonalnej wg Anity Kittel; pracuje z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi; zajmuje się zaburzeniami artykulacyjnymi, zaburzeniami połykania, emisją głosu oraz terapią mowy dzieci niepełnosprawnych; jej pasją jest logopedia, dlatego często wychodzi poza ogólnie przyjęte ramy terapii, poszerzając wachlarz ćwiczeń i umiejętności swoich pacjentów.

W Szkole Mówców poprowadzi zajęcia z emisji głosu, które pozwolą uczestnikom zapanować nad tremą, ekonomicznie zarządzać oddechem w trakcie przemówień oraz zwróci uwagę na wymowę trudnych głosek języka polskiego.

dr Sławomir Torbus, były student Biblijnego Seminarium Teologicznego oraz absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego, adiunkt w Zakładzie Filologii Greckiej Instytutu Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych UWr. Specjalista w zakresie historii i teorii retoryki.

W czasie zajęć z dr Torbusem uczestnicy dowiedzą się, jak pracować z tekstem biblijnym w kontekście przygotowania do prezentacji jego przesłania w kościele. Omówione zostaną kolejne etapy pracy, które są niezbędne przy przechodzeniu od tekstu biblijnego do wypracowania treści kazania opartego na tym tekście. Zajęcia będą prowadzone w formie warsztatów.

Szkoła Mówców Program zajęć Prowadzący Weź udział
 
 
 
 

Przeczytaj

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

czytaj więcej >>