22.05
2013

Twój biznes w służbie Bożego Królestwa

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w spotkaniu z cyklu „Twój Biznes w Służbie Bożego Królestwa”, w trakcie którego wspólnie spróbujemy znaleźć odpowiedź na pytanie: „Jak prowadzić biznes zgodnie z zasadami Pisma Świętego?”.

09.02
2013

Małe dotacje, duże możliwości – szkolenie w EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna zaprasza przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji na szkolenie pod tytułem „Małe dotacje – duże możliwości”. W ramach szkolenia będą przygotowywane rzeczywiste wnioski o dotacje.

11.01
2013

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czego żąda człowiek od Boga?

Przed nami kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tradycyjnie już Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna bierze aktywny udział w jego obchodach. Postanowiliśmy odwrócić tegoroczny temat „Czego żąda Bóg od człowieka?” i podczas wieczoru refleksyjno – muzycznego zapytać „Czego żąda człowiek od Boga?” i podjąć refleksję na temat miejsca Boga we współczesnej, coraz bardziej świeckiej Europie.

22.12
2012

Koniec świata z TĄ Apokalipsą

W sobotę 22.12.2012 (czyli dzień po końcu świata) dziekan EWST, dr Piotr Lorek, wygłosi w katowickim Zborze Baptystycznym Opoka wykład oparty na treści księgi Objawienia św. Jana. Wykład dotyczyć będzie jednego z nieznanych w kręgach ewangelikalnych podejścia do tej Księgi. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką czasów ostatecznych oraz interpretacji biblijnych tekstów apokaliptycznych.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>