09.02
2013

Małe dotacje, duże możliwości – szkolenie w EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna zaprasza przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji na szkolenie pod tytułem „Małe dotacje – duże możliwości”. W ramach szkolenia będą przygotowywane rzeczywiste wnioski o dotacje.

11.01
2013

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czego żąda człowiek od Boga?

Przed nami kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tradycyjnie już Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna bierze aktywny udział w jego obchodach. Postanowiliśmy odwrócić tegoroczny temat „Czego żąda Bóg od człowieka?” i podczas wieczoru refleksyjno – muzycznego zapytać „Czego żąda człowiek od Boga?” i podjąć refleksję na temat miejsca Boga we współczesnej, coraz bardziej świeckiej Europie.

22.12
2012

Koniec świata z TĄ Apokalipsą

W sobotę 22.12.2012 (czyli dzień po końcu świata) dziekan EWST, dr Piotr Lorek, wygłosi w katowickim Zborze Baptystycznym Opoka wykład oparty na treści księgi Objawienia św. Jana. Wykład dotyczyć będzie jednego z nieznanych w kręgach ewangelikalnych podejścia do tej Księgi. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką czasów ostatecznych oraz interpretacji biblijnych tekstów apokaliptycznych.

13.11
2012

Projekt „Chrześcijaństwo a społeczeństwo obywatelskie”

We współczesnym świecie zachodniego kręgu kulturowego obserwowany jest zaawansowany proces sekularyzacji życia społecznego, politycznego i kulturowego. Proces ten powoduje zmniejszenie roli jaką w życiu społeczeństw Zachodu odgrywają tradycyjne nurty religijne. Konsekwencje tego zjawiska zaczynają także dotykać kraje Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polskę. Wskazują na to choćby przeprowadzone w ostatnich latach badania* na temat uczestnictwa młodych osób w życiu religijnym Polski.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>