09.02
2013

Małe dotacje, duże możliwości – szkolenie w EWST

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna zaprasza przedstawicieli kościołów, związków wyznaniowych, stowarzyszeń, fundacji i innych organizacji na szkolenie pod tytułem „Małe dotacje – duże możliwości”. W ramach szkolenia będą przygotowywane rzeczywiste wnioski o dotacje.

11.01
2013

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Czego żąda człowiek od Boga?

Przed nami kolejny Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tradycyjnie już Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna bierze aktywny udział w jego obchodach. Postanowiliśmy odwrócić tegoroczny temat „Czego żąda Bóg od człowieka?” i podczas wieczoru refleksyjno – muzycznego zapytać „Czego żąda człowiek od Boga?” i podjąć refleksję na temat miejsca Boga we współczesnej, coraz bardziej świeckiej Europie.

22.12
2012

Koniec świata z TĄ Apokalipsą

W sobotę 22.12.2012 (czyli dzień po końcu świata) dziekan EWST, dr Piotr Lorek, wygłosi w katowickim Zborze Baptystycznym Opoka wykład oparty na treści księgi Objawienia św. Jana. Wykład dotyczyć będzie jednego z nieznanych w kręgach ewangelikalnych podejścia do tej Księgi. Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych tematyką czasów ostatecznych oraz interpretacji biblijnych tekstów apokaliptycznych.

13.11
2012

Projekt „Chrześcijaństwo a społeczeństwo obywatelskie”

We współczesnym świecie zachodniego kręgu kulturowego obserwowany jest zaawansowany proces sekularyzacji życia społecznego, politycznego i kulturowego. Proces ten powoduje zmniejszenie roli jaką w życiu społeczeństw Zachodu odgrywają tradycyjne nurty religijne. Konsekwencje tego zjawiska zaczynają także dotykać kraje Europy Centralnej i Wschodniej, w tym Polskę. Wskazują na to choćby przeprowadzone w ostatnich latach badania* na temat uczestnictwa młodych osób w życiu religijnym Polski.

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>