22/01/2014

Czy ewangelikalizm dzieli Kościół? Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2014.

O miejscu i roli chrześcijaństwa ewangelikalnego w Kościele Powszechnym rozmawiają:
Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek ( Kościół Rzymskokatolicki)
Ks. Marcin Orawski (Kościół Ewangelicko-Augsburski)
Dr Paweł Wróblewski (Kościół Prawosławny)
Prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba (Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej)

09/06/2013

Misterium seksu

„Kobietą i mężczyzną stworzył ich” czyli dlaczego płeć nie mogła wyewoluować. Jakie problemy mają darwiniści z płcią, rozmnażaniem i seksualnością? Wykład Geoffa Barnarda. Więcej >>

28/05/2013

Bonhoeffer w XXI wieku

Dyskusja panelowa „Bonhoeffer w XXI wieku” z udziałem dr Joela Burnella, Kierownika Zakładu Teologii Ogólnej EWST, dr Marii Zwiefki, Politechnika Wrocławska, mgr Edwarda Skubisza, Członka Zarządu Fundacji Dom Pokoju.

 

 

22/01/2013

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan 2013 – „Czego człowiek żąda od Boga?”

Czego żąda człowiek od Boga – czyli jakie jest Jego miejsce w coraz bardziej świeckiej Europie? Jest to odwrócenie oryginalnego hasła Tygodnia – Czego żąda Bóg od człowieka?  Wykłady prof. Stevena Williamsa z Union Theological College w Belfaście oraz ks. prof.  Bogdana Ferdka z Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Przeczytaj

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

czytaj więcej >>