Biblioteka istnieje od początku działalności szkoły, jej księgozbiór liczy obecnie ponad 20 000 woluminów i obejmuje swoim zakresem książki z biblistyki i teologii, filozofii i etyki,  biblistyki, teologii chrześcijańskiej, teologii pastoralnej, duchowości chrześcijańskiej, nauki społecznej kościołów chrześcijańskich, misjologii, historii chrześcijaństwa i poszczególnych denominacji, religioznawstwa (judaizmu, islamu i nowych ruchów religijnych), języków biblijnych  (greckiego i hebrajskiego) i dyscyplin pokrewnych: psychologii, socjologii, historii, językoznawstwa i nauki o literaturze. W zbiorze czasopism znajduje się blisko 100 tytułów.

soby nie będące pracownikami i studentami EWST mogą korzystać z księgozbioru tylko na miejscu w czytelni. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka EWST posiada dostęp do elektronicznych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Polskiej. 

W czytelni znajduje się biurko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz czytnik ekranowy dla osób niedowidzących.

Biblioteka mieści się w północnym skrzydle budynku EWST. Wejście znajduje się od strony dziedzińca, naprzeciw bramy wjazdowej.

Przeczytaj

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>