Biblioteka istnieje od początku działalności szkoły, jej księgozbiór liczy obecnie ponad 20 000 woluminów i obejmuje swoim zakresem książki z biblistyki i teologii, filozofii i etyki,  biblistyki, teologii chrześcijańskiej, teologii pastoralnej, duchowości chrześcijańskiej, nauki społecznej kościołów chrześcijańskich, misjologii, historii chrześcijaństwa i poszczególnych denominacji, religioznawstwa (judaizmu, islamu i nowych ruchów religijnych), języków biblijnych  (greckiego i hebrajskiego) i dyscyplin pokrewnych: psychologii, socjologii, historii, językoznawstwa i nauki o literaturze. W zbiorze czasopism znajduje się blisko 100 tytułów.

soby nie będące pracownikami i studentami EWST mogą korzystać z księgozbioru tylko na miejscu w czytelni. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka EWST posiada dostęp do elektronicznych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Polskiej. 

W czytelni znajduje się biurko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz czytnik ekranowy dla osób niedowidzących.

Biblioteka mieści się w północnym skrzydle budynku EWST. Wejście znajduje się od strony dziedzińca, naprzeciw bramy wjazdowej.

Przeczytaj

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

Uchwycić istotę świąt Bożego Narodzenia (Iz. 64:1 i Łuk. 21:25-36)

Prorok Izajasz tęsknie oczekuje, aby Bóg zamanifestował swoją chwałę wszystkim narodom. To tęsknota, którą wszyscy odczuwamy w obecnych czasach, w których przemoc i chaos dotykają wiele miejsc na świecie. Gdyby tylko Bóg objawił swoją moc, zniszczył złoczyńców i zaprowadził pokój.

czytaj więcej >>