Biblioteka istnieje od początku działalności szkoły, jej księgozbiór liczy obecnie ponad 20 000 woluminów i obejmuje swoim zakresem książki z biblistyki i teologii, filozofii i etyki,  biblistyki, teologii chrześcijańskiej, teologii pastoralnej, duchowości chrześcijańskiej, nauki społecznej kościołów chrześcijańskich, misjologii, historii chrześcijaństwa i poszczególnych denominacji, religioznawstwa (judaizmu, islamu i nowych ruchów religijnych), języków biblijnych  (greckiego i hebrajskiego) i dyscyplin pokrewnych: psychologii, socjologii, historii, językoznawstwa i nauki o literaturze. W zbiorze czasopism znajduje się blisko 100 tytułów.

soby nie będące pracownikami i studentami EWST mogą korzystać z księgozbioru tylko na miejscu w czytelni. Serdecznie zapraszamy!

Biblioteka EWST posiada dostęp do elektronicznych baz danych w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki Polskiej. 

W czytelni znajduje się biurko dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową oraz czytnik ekranowy dla osób niedowidzących.

Biblioteka mieści się w północnym skrzydle budynku EWST. Wejście znajduje się od strony dziedzińca, naprzeciw bramy wjazdowej.

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>