11/09/2018

Dolnośląski Festiwal Nauki i Dni Seniora 2018 w EWST

Podczas wydarzeń zorganizowanych w ramach tegorocznego Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Dni Seniora ponownie skupimy się na wolności, na jej różnych aspektach i odcieniach. Serdecznie zapraszamy!

100 lat po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, temat szeroko pojętej wolności nadal jest ważny dla naszego kraju, świata i dla każdego człowieka. Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna skupia się na wolności podczas wszystkich tegorocznych wydarzeń. W styczniu w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan zorganizowaliśmy „Rozmowę Rektorów o wolności„. Tematowi temu poświęcona została także tegoroczna edycja Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Również wydarzenia organizowane przez EWST w ramach Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz Dni Seniora 2018 poświęcone zostały wolności.

21 września zapraszamy serdecznie na dwa bloki wydarzeń. Pierwszy z nich – warsztaty kompetencji międzykulturowych nosi tytuł „Wolność w dialogu”. W jego ramach odbędą się trzy sesje warsztatowe, mające na celu rozwinięcie kompetencji międzykulturowych, poprzez zrozumienie roli kultury i religii w komunikacji oraz rozwijanie umiejętności przekraczania własnych ograniczeń związanych z doświadczeniem funkcjonowania w konkretnej kulturze. Warsztaty rozpoczną się o godzinie 11:00.
Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji:

21wrzesieńWolność w dialoguWarsztaty kompetencji międzykulturowych11:00 - 14:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

Praktyczny wymiar tej najbardziej osobistej wolności – związanej z ekspresją, swobodą wyrażania poglądów, ale także szacunkiem do wolności drugiego człowieka będzie można zobaczyć wieczorem 21 września. Na blok „Wolność w dialogu” składają się dwa wydarzenia artystyczne. Pierwszym z nich jest koncert słuchaczy Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, którzy będą śpiewali w języku angielskim. Usłyszymy popularne przeboje ale też pieśni – symbole wolności jak np. utwór „Amazing grace”. Po koncercie rozpocznie się spektakl komediowy „Pomoc sąsiedzka”, którego twórcy starają się odpowiedzieć na pytanie: „Czy nasza wolność może być otwarta na innych ludzi, nawet jeśli są zupełnie od nas różni?”. Zapraszamy na godzinę 17:00.

Szczegółowe informacje oraz możliwość rejestracji:

21wrzesieńSpektakl komediowy „Pomoc sąsiedzka”Marzanna Graff i Aleksander Mikołajczak17:00 - 20:00 EWST Centrum Edukacyjne, ul. św. Jadwigi 12

Serdecznie zapraszamy wszystkich – na oba bloki wstęp jest wolny!

Projekt jest współfinansowany ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. Serdecznie dziękujemy za wsparcie!

Przeczytaj

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

czytaj więcej >>