04/06/2018

Zmarła siostra Józefa Jezierska

31 maja 2018 r. zmarła Siostra Józefa Jezierska, teolog, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego i wieloletnia dyrektorka Prywatnego Żeńskiego LO Sióstr Urszulanek we Wrocławiu.

Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu Siostry. Przekazujemy wyrazy najszczerszego współczucia.

Ewa Zofia (imię zakonne Józefa) Jezierska OSU ur. się 9 września 1935 r. w Bydgoszczy. W 1956 r. ukończyła studia matematyczne na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie pracowała jako nauczycielka. W sierpniu 1958 r. wstąpiła do zakonu, 3 maja 1966r. złożyła śluby wieczyste, następnie pracowała jako nauczycielka w Liceum Ogólnokształcącego Sióstr Urszulanek we Wrocławiu. W 1972 r. ukończyła studia teologiczne na Papieskim Fakultecie Teologicznym we Wrocławiu (rozpoczęte w 1969), Wykładowcą PWT została w 1991 r., docentem i kierownikiem Katedry Biblistyki Nowego Testamentu w 1993 r., profesorem nadzwyczajnym w 2000 r. W 2004 r. otrzymała – jako pierwsza kobieta w Polsce – tytuł profesora zwyczajnego nauk teologicznych. W latach 2003-2008 była członkiem zarządu Stowarzyszenia Biblistów Polskich. W 1996 r. została odznaczona medalem Pro Ecclesia et Pontifice.

Siostra Józefa pracowała w Prywatnym Żeńskim Liceum Ogólnokształcącym Sióstr Urszulanek UR we Wrocławiu 41 lat, od 1 września 1966 roku do 31 sierpnia 2007 roku. Przez pierwsze 4 lata była nauczycielką matematyki i fizyki oraz wychowawczynią klasy. Przez następne 37 lat (1. IX 1970 – 31.08.2007) pełniła funkcję dyrektora szkoły i nauczyciela matematyki. Przez wiele lat była również wykładowcą teologii biblijnej na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Liturgia pogrzebowa odbędzie się 8 czerwca. Msza św. o godz. 11.00 w Kościele Uniwersyteckim p.w. Najświętszego Imienia Jezus we Wroclawiu, przy pl. Uniwersyteckim 1
POgrzeb o godz. 13.15 na Cmentarzu Osobowickim. Kondukt do grobowca Sióstr Urszulanek wyruszy od głównej bramy cmentarza

Przeczytaj

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

czytaj więcej >>