13.05
2018

Harmonischer Gottesdienst – muzyczne nabożeństwo

Współorganizowany przez Narodowe Forum Muzyki koncert zespołu Overtone i tenora – Macieja Gocmana, kończący VIII Festiwal Kultury Protestanckiej. W programie utwory kompozytorów barokowych (D. Buxtehude, S. Capricornus, P. H. Erlebach, J. S. Bach, G. P. Telemann).  Koncert biletowany.

Podczas wieczoru czeka nas wyjątkowy przegląd dzieł kompozytorów epoki baroku – zarówno legendarnych mistrzów, jak i mniej dzisiaj znanych twórców – którzy na trwałe zapisali się na kartach historii muzyki spod znaku reformacji.

Przypominając bogatą kulturę muzyczną związaną z Kościołem protestanckim, nie sposób pominąć takich twórców, jak Dieterich Buxtehude, Johann Sebastian Bach czy Georg Philipp Telemann. W karierze kompozytorskiej każdego z tych artystów znaczącą rolę odgrywała praca nad muzyką sakralną. Buxtehude zasłynął jako organista kościoła Mariackiego w Lubece – objęte przez niego pod koniec lat 60. XVII wieku stanowisko należało wówczas do jednych z najbardziej prestiżowych w północnych Niemczech. Wyjątkowo kunsztowna technika organowa Buxtehudego przyciągała do Lubeki młodych kompozytorów – jednym z nich był Bach, który zdecydował się na pieszą wędrówkę z Arnstadt do Lubeki. Wyprawa ta do dziś jest chętnie przywoływanym epizodem z życia osiemnastoletniego wówczas artysty, który zdecydował się na przejście niemal czterystu kilometrów praktycznie bez grosza przy duszy. Kariera Buxtehudego niewątpliwie robiła wrażenie na współczesnych mu kompozytorach – mimo obowiązków zawodowych cieszył się on dosyć dużą autonomią, organizując w kościele Mariackim szereg różnorodnych koncertów, podczas których nie brakowało również muzyki dramatycznej. Sonata B-dur op. 2 nr 1 jest zaś jednym z dowodów równie udanej działalności kompozytora na polu muzyki kameralnej. Z kolei słynną niemiecką twórczość na instrumenty klawiszowe epoki baroku przypomni Toccata G-dur BWV 916 Bacha, przez dwadzieścia siedem lat piastującego stanowisko kantora w lipskim kościele św. Tomasza.

Jednym z gatunków muzycznych, który w drugiej połowie XVII wieku na trwałe związał się z religią protestancką, była kantata. Tego rodzaju utwory wokalno-instrumentalne odnajdujemy w dorobku większości ówczesnych twórców niemieckich, w tym również u Telemanna. Artysta ten urodził się w rodzinie silnie związanej z Kościołem luterańskim – oboje jego rodziców było dziećmi pastorów. W swojej karierze kompozytorskiej Telemann kilkukrotnie obejmował stanowisko kościelnego kapelmistrza, a w ramach swojej pracy pisał liczne i udane kantaty. Innym twórcą znanym z działalności na użytek Kościoła protestanckiego był Samuel Capricornus – kompozytor czeskiego pochodzenia, piastujący przez kilka lat funkcję kapelmistrza w Stuttgarcie. Artysta, jako syn pastora, był związany z Kościołem od najmłodszych lat.

Wykonawcy:

Maciej Gocman – tenor
Overtone:
Klaudia Matlak – skrzypce
Julia Karpeta – viola da gamba
Maurycy Raczyński – klawesyn, pozytyw

Program:

Ph.H. Erlebach II Sonata e-moll
S. Capricornus Jesu nostra redemptio
D. Buxtehude Sonata B-dur op. 2 nr 1
J.S. Bach Toccata G-dur BWV 916  
G.Ph. Telemann Packe dich, gelähmter Drache – kantata TWV 1:1222

Zobacz omówienie

Bilety

Miejsce:

NFM, Sala Czerwona

plac Wolności 1, Wrocław

Czas:

13 maja 2018 (niedziela), godz. 18:00
26
październik

 Epimenides z Krety – nowotestamentowy prorok poganin

25
październik

III Dni Gerontologii – Zapraszamy na stoisko Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku 

16
październik

Artystyczne warsztaty międzykulturowe

13
październik

Inauguracja Roku Akademickiego 2018/2019

12
październik

Wykład: Kościół i Synagoga w pierwszych wiekach – trudne rozstanie

09
październik

Wycieczka i wykład: Babiniec – kobiety w kulturze jidysz

29
wrzesień

Przypominamy, że rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia nauki, a nie weryfikacji jego wiedzy z zakresu teologii. Rozmowy pozwalają na zapoznanie się z kandydatem, porozmawianie o jego pasjach, planach, wsłuchanie się w jego potrzeby związane z rozwojem.

27
wrzesień

Wycieczka z przewodnikiem do Centrum Historii Zajezdnia

22
wrzesień

Wykład będzie odbywał się w ramach 50. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej w Świdnicy, na plebanii, w godzinach 12.00 – 13.30 oraz 15.00 – 16:30.

22
wrzesień

Wykład będzie odbywał się w ramach 50. Ogólnopolskiego Zjazdu Młodzieży Ewangelickiej w Świdnicy, na plebanii, w godzinach 12.00 – 13.30 oraz 15.00 – 16:30.

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>