21/02/2018

Zmarł Billy Graham

W wieku 99 lat zmarł słynny amerykański ewangelista Billy Graham, jeden z czołowych przedstawicieli XX w. protestantyzmu, duchowny baptystyczny, organizator wielotysięcznych imprez ewangelizacyjnych na całym świecie.

Billy Graham urodził się w 1918 roku, w 1937 roku rozpoczął studia teologiczne, zaś w 1939 roku rozpoczął służbę w zborze baptystycznym w Palatka na Florydzie. Jego praca ewangelisty rozpoczęła się w 1947 roku i przez ponad 60 lat swojej działalności uzyskał sławę „największego chrześcijanina w Ameryce”. Organizowane przez niego „krucjaty ewangelizacyjne” (min. New York Crusade w 1957 roku) cieszyły się ogromną popularnością i uznaniem, wywierając wpływ na ludzi z całego świata. Szacuje się, że liczba jego słuchaczy sięgnęła nawet 210 milionów. 

Głoszona przez niego dobra nowina przekraczała wszelkie granice, w tym nawet „żelazną kurtynę”, kiedy to pod koniec lat 70 objechał kraje bloku wschodniego.

Billy Graham nie był znany tylko ze swojej działalności ewangelizacyjnej ale również był autorem wielu książek oraz doradcą licznych wysoko postawionych osób, w tym amerykańskich prezydentów, od Trumana począwszy. Mimo wielu decyzji które nie zawsze przysparzały mu popularności, pozostał w pamięci wielu osób jako szanowana i nieuwikłana w żadne afery persona.

Kilkanaście lat temu wycofał się ze służby i życia publicznego między innymi z powodu dolegających mu chorób.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>