19/01/2018

Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan we Wrocławiu

Wrocławskie kościoły i instytucje chrześcijańskie zapraszają wszystkich do udziału w nabożeństwach i spotkaniach Tygodnia Modlitw  o Jedność Chrześcijan. Tradycyjnie już jedno z wydarzeń odbędzie się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej.

Tegorocznym hasłem TMoJCh jest cytat „Prawica Twoja wsławiła się mocą” (II Mojż 15, 6).

Plan nabożeństw oraz spotkań ekumenicznych WROCŁAW 2018 r.

24 stycznia (środa), godz. 17.00

Centrum Historii Zajezdnia, ul. Grabiszyńska 184

Moc współpracy. Debata: Społeczny wymiar ekumenizmu

  • Anna Szarycz (Pełnomocnik Prezydenta Wrocławia ds. Społecznych)
  • Agnieszka Nosowska (Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej i Wspólnota św. Idziego)
  • JE bp Ryszard Bogusz,  prezes Diakonii Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego
  • JE bp prof. dr hab. Andrzej Siemieniewski, Biskup Pomocniczy Archidiecezji Wrocławskiej
  • płk Andrzej Fober (Śląski Oddział Zakonu Joannitów)
28 stycznia (niedziela), godz. 17.00

Ewangelicki Kościół Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 29

Kazanie: JE Najprzewielebniejszy Jerzy Pańkowski, Arcybiskup Wrocławski i Szczeciński (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

29 stycznia (poniedziałek), godz. 18.00

Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna, ul. Św. Jadwigi 12

Rozmowa trzech Rektorów o wolności

Udział biorą:

  • JM prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego
  • JM ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego
  • JM prof. EWST dr hab. Wojciech Szczerba, Rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej

Moderator: Dariusz Bruncz, Redaktor Naczelny Ekumenizm.pl    

30 stycznia (wtorek), godz. 18.00

Kościół Ewangelicko-Metodystyczny Pokoju Bożego, ul. Worcella 28

Kazanie: pastor Dawid Pacyniak (Kościół Chrześcijan Baptystów)

31 stycznia (środa), godz. 18.00

Polskokatolicka Katedra św. Marii Magdaleny, ul. Szewska 10

Kazanie: ks. mitrat Jerzy Szczur (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny)

1 lutego (czwartek), godz. 18.00

Kościół Chrześcijan Baptystów, ul. Kłodnicka 2

Kazanie: ks. Piotr Mikołajczak (Kościół polskokatolicki)

2 lutego (piątek), godz. 17.00

Rzymskokatolicki kościół św. Antoniego parafii św. Mikołaja, ul. św. Antoniego 30

Kazanie: ks. Paweł Meler, asystent Zwierzchnika Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

4 lutego (niedziela), godz. 17.00

Prawosławna Katedra Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy, ul. św. Mikołaja 40

Kazanie: ks. biskup Waldemar Pytel, Zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego (Luterańskiego)

1 marca (czwartek), godz. 17.00

Światowy Dzień Modlitwy Kobiet: Boże stworzenie jest bardzo dobre

(Zainicjowała go w 1887 roku Mary Ellen James z Kościoła Prezbiteriańskiego. Od tej pory nabożeństwo co roku przygotowują kobiety z innego kraju, w br. z Surinamu ).

Kamienica pod Aniołami, ul. Kazimierza Wielkiego 31-33

Kazanie: Lucyna Seredyńska (Kościół Chrześcijan Baptystów)

 

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>