12/12/2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej” – podsumowanie

W dniach 8-9 grudnia w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbyła się konferencja naukowa poświęcona edukacji religijnej. Wśród prelegentów znaleźli się pedagodzy, teolodzy, filozofowie oraz przedstawiciele innych nauk społecznych.

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej” organizowana była przez Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego i Oddział Wrocławski Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego pod patronatem naukowym Komitetu Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu, Stowarzyszeniem Żydowskim CUKUNFT oraz Stowarzyszeniem Edukacji Krytycznej. Patronat honorowy nad naszym wydarzeniem objął JM Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. dr hab. Adam Jezierski oraz Marszałek Województwa Dolnośląskiego Cezary Przybylski.

Prelegentami podczas konferencji byli między innymi: prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek, prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik,  prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon, prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski,  prof. zw. dr hab. Adam Chmielewski,  prof. zw. dr hab. Bogusław Górka,  prof. zw. dr hab. Piotr Moskal, dr hab. prof. DSW Jerzy Kochanowicz, i dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki. EWST reprezentowali   dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba, dr hab. prof. EWST Piotr Lorek oraz  dr Łukasz Nysler.

Poziom wystąpień na konferencji był bardzo wysoki, a równocześnie ich tematyka pobudzała uczestników do żywych i ciekawych dyskusji, poświęconym wielu różnym aspektom religijnej edukacji. Zaprezentowane zostały między innymi różne przykłady form tego typu nauczania zarówno w Polsce jak i na świecie oraz jego znaczenie dla całościowego, holistycznego rozwoju człowieka. Różnorodność poruszanej tematyki odzwierciedlała szerokie zainteresowania badawcze prelegentów i stanowiła ogromny atut konferencji. Nie zabrakło też wystąpień osób, które na codzień w sposób praktyczny zajmują się edukacją religijną – organizując, realizując i nadzorując nauczanie religii.

Uczestnicy konferencji zgodnie uznali wydarzenie za niezwykle udane zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Wielu prelegentów oraz uczestników podkreślało doskonałą atmosferę panującą  w EWST, czuli się bardzo życzliwie i przyjaźnie przyjęci.

Zobacz galerię zdjęć z konferencji
 
 

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>