24/11/2017

We Wrocławiu powstają komentarze Starego i Nowego Testamentu

We Wrocławiu trwa Editors Week – spotkanie zespołu redakcyjnego pracującego nad projektem komentarzy do wszystkich ksiąg  Starego i Nowego Testamentu pisanych przez autorów z Europy Środkowej i Wschodniej (CEEBC).

Central Eastern European Bible Commentary (CEEBC) jest współczesnym, jednotomowym komentarzem do wszystkich kanonicznych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, przygotowanym w języku angielskim przez naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.  Celem projektu jest przede wszystkim pomoc pastorom, kaznodziejom, studentom i liderom w interpretowaniu i stosowaniu biblijnej prawdy w ich życiu i społecznościach.

Komentarz będzie zawierać również około 100 artykułów analitycznych dotyczących różnych zagadnień związanych z życiem duchowym i praktycznym chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej w kościele i społeczeństwie.

Założeniem projektu jest stworzenie komentarza w przejrzystym i przystępnym języku, tak by jego czytanie nie wymagało znajomości greckiego i hebrajskiego. Choć praca powstaje w oparciu o naukowe metody,  nie będzie zagłębiała się w szczegóły krytyczne i egzegetyczne, zapewni natomiast narzędzia do interpretacji tekstu, wyjaśniając słowa, wyrażenia i tło danego fragmentu, sugerując kontekstowe zastosowania. Komentarz do każdej księgi zostanie poprzedzony zwięzłym wstępem. 

Nad komentarzem oprócz kilkudziesięciu autorów pracuje zespół edytorski składający się ze specjalistów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Chrześcijanie, uznani badacze z doświadczeniem w tworzeniu i redakcji tekstów, posiadający kompetencje w zakresie badań nad Pismem, będą komentować teksty autorów oraz współpracować z nimi w przydzielonych im obszarach poszczególnych części Biblii. W skład zespołu redakcyjnego wchodzi 12 osób reprezentujących różne kraje i dyscypliny naukowe, między innymi prof. Wojciech Szczerba, rektor EWST.

– Celem naszego komentarza jest pokazanie, że Słowo Boże żyje, działa i jest aktualne również dzisiaj, że można je rozumieć i stosować – podkreśla prof. Corneliu Constantineanu z Uniwersytetu Aurela Vlaicu w Aradzie w Rumunii, jeden z członków zespołu edytorskiego.

We Wrocławiu prace w ramach Editors Week trwają od poniedziałku. Redaktorzy spotykają się codziennie w Kamienicy pod Aniołami lub w siedzibie EWST.

Przeczytaj

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>