24/11/2017

We Wrocławiu powstają komentarze Starego i Nowego Testamentu

We Wrocławiu trwa Editors Week – spotkanie zespołu redakcyjnego pracującego nad projektem komentarzy do wszystkich ksiąg  Starego i Nowego Testamentu pisanych przez autorów z Europy Środkowej i Wschodniej (CEEBC).

Central Eastern European Bible Commentary (CEEBC) jest współczesnym, jednotomowym komentarzem do wszystkich kanonicznych ksiąg Starego i Nowego Testamentu, przygotowanym w języku angielskim przez naukowców z Europy Środkowej i Wschodniej.  Celem projektu jest przede wszystkim pomoc pastorom, kaznodziejom, studentom i liderom w interpretowaniu i stosowaniu biblijnej prawdy w ich życiu i społecznościach.

Komentarz będzie zawierać również około 100 artykułów analitycznych dotyczących różnych zagadnień związanych z życiem duchowym i praktycznym chrześcijan z Europy Środkowo-Wschodniej w kościele i społeczeństwie.

Założeniem projektu jest stworzenie komentarza w przejrzystym i przystępnym języku, tak by jego czytanie nie wymagało znajomości greckiego i hebrajskiego. Choć praca powstaje w oparciu o naukowe metody,  nie będzie zagłębiała się w szczegóły krytyczne i egzegetyczne, zapewni natomiast narzędzia do interpretacji tekstu, wyjaśniając słowa, wyrażenia i tło danego fragmentu, sugerując kontekstowe zastosowania. Komentarz do każdej księgi zostanie poprzedzony zwięzłym wstępem. 

Nad komentarzem oprócz kilkudziesięciu autorów pracuje zespół edytorski składający się ze specjalistów z regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Chrześcijanie, uznani badacze z doświadczeniem w tworzeniu i redakcji tekstów, posiadający kompetencje w zakresie badań nad Pismem, będą komentować teksty autorów oraz współpracować z nimi w przydzielonych im obszarach poszczególnych części Biblii. W skład zespołu redakcyjnego wchodzi 12 osób reprezentujących różne kraje i dyscypliny naukowe, między innymi prof. Wojciech Szczerba, rektor EWST.

– Celem naszego komentarza jest pokazanie, że Słowo Boże żyje, działa i jest aktualne również dzisiaj, że można je rozumieć i stosować – podkreśla prof. Corneliu Constantineanu z Uniwersytetu Aurela Vlaicu w Aradzie w Rumunii, jeden z członków zespołu edytorskiego.

We Wrocławiu prace w ramach Editors Week trwają od poniedziałku. Redaktorzy spotykają się codziennie w Kamienicy pod Aniołami lub w siedzibie EWST.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>