08.12
2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku, w EWST odbędzie się  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”. Planowany obszar zagadnień obrad tegorocznej edycji konferencji zakreśla temat: „Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka”.

Szeroko rozumiana myśl postsekularna krytyczna wobec teorii sekularyzacji, stawiająca opór redukcjonistycznym skutkom oświeceniowego odczarowania świata, scjentystycznie ograniczonej koncepcji rozumu, wykluczeniu doktryn religijnych z jego genealogii, a także rozdzieleniu dyskursu religijnego i niereligijnego i, co za tym idzie, eliminacji języka religijnego z przestrzeni ,,wspólnej” z jednej strony, a z drugiej – świeckie i postmodernistyczne interpretacje wzorów kultury powstałych w odpowiedzi na powyższe zjawiska i procesy, stwarzają nowe, interesujące pole do refleksji nad miejscem religii w społeczeństwie ponowoczesnym.

Celem konferencji będzie prezentacja teoretycznej i praktycznej refleksji w powyższym zakresie. Do dyskusji zapraszamy badaczki i badaczy podejmujących problematykę religii i edukacji w sposób trans- i interdyscyplinarny w ramach m.in. religioznawstwa, teologii, filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii kultury, nauk o prawie, nauk politycznych i literaturoznawstwa.

W dyskusji nie powinno również zabraknąć głosu praktyków tego obszaru społecznych działań i organizacji.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PIĄTEK, 8 grudnia 2017 r.

9.30 -10.30         Rejestracja uczestników konferencji

 10.30-11.00         Uroczyste rozpoczęcie konferencji  (Aula, parter)

 11.00 – 13.00      Sesja plenarna I, dyskusja  (Aula, parter)

11.00 – 11.20      prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) Religia, retoryka
i polityczna ontologia: „mistyczny ślad” w dyskursie pedagogicznym

11.20 – 11. 40      prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) Wartości w kulturze fragmentaryzacji i rozproszenia. Konteksty socjopedagogiczne

11.40 – 12.00      prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon (Akademia Pomorska w Słupsku) Integracja i inkluzja mniejszości religijnych w dobie kryzysu migracyjnego

12.00 – 12.20     prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Doświadczenie przeżyte czy rytualne wdrożenie. Propozycja edukacji religijnej w epoce ponowoczesnej

12.20 – 13.00     Dyskusja

13.00 – 13.30      Przerwa kawowa

13.30 – 15.50      Obrady w sekcjach tematycznych 1 i 2

Sekcja 1              (Sala 209, p.II)

13.30 – 13.50     dr hab. prof. UWr Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski) Sekularyzacja i nowe drogi religii. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

13.50 – 14.10      dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski) Erich Fromm – od studiów z socjologii religii do teorii krytyki ideologii

14.10 – 14.20      dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Edukacja religijna w perspektywie teorii morfogenezy Margaret S. Archer

14.20 – 14.40     dr hab. prof. EWST Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha

14.40 – 15.00     dr Szymon Dąbrowski  (Akademia Pomorska w Słupsku) Krytyczna pedagogika religii Józefa Tischnera

15.00 – 15.50     Dyskusja

Sekcja 2 (Aula, parter)

13.30 – 13.50     dr hab. prof. PWT Jan Klinkowski (Papieski Wydział Teologiczny) Biblijny obraz tworzenia wspólnoty

13.50 – 14.10      ks. dr.  Józef  Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)  Miłość jako samourzeczywistnienie osoby: ujęcie Roberta Spaemanna

14.10 – 14.20      dr Iwona Paszenda (Uniwersytet Wrocławski) Ideały życia codziennego a religia w myśli Williama Jamesa

14.20 – 14.40     dr Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Nauczanie religijne w polskiej szkole publicznej – model inkluzyjny czy ekskluzyjny

14.40 – 15.00     dr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Filozoficzne
i pedagogiczne znaczenie memów religijnych

15.00 – 15.50     Dyskusja

15.50- 16.30        Obiad (Sala 4)

16.30 – 19.00     Sesja plenarna II, dyskusja (Aula, parter)

16.30 – 16.50     prof. zw. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski) Fundamentalizm, fallibilizm i granice tolerancji

16.50 – 17.10      prof. zw. dr hab. Bogusław Górka (Uniwersytet Gdański) Extra ecclesiam nulla salus. Pomiędzy ekskluzją i inkluzją

17.10 – 17.30      dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) Koncepcja Imago Dei jako symbol inkluzji religijnej

17.30 – 17.50     dr hab. prof. UKSW Dariusz Stępkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Edukacja religijna w publicznym interesie? Argumentacja pedagogiczna

17.50 – 18.10      dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Wyższa Szkoła Bankowa, Konwersje do tradycyjnych kościołów protestanckich w Polsce

18.10 – 19.00     Dyskusja

 20.00                 Kolacja

SOBOTA, 9 grudnia 2017 r.

8.00 – 9.00        Rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 11.30        Obrady w sekcjach tematycznych 3 i 4

Sekcja 3 (Sala 209, p.II)

9.00 – 9.20        dr Mirosław Stanisław Wierzbicki (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie) Szkolnictwo katolickie we Włoszech między ekskluzją a inkluzją

9.20 – 9.40        dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski) Święta Tekla, Edyta Stein, Dietrich Bonhoeffer – ślady losów w tkance miejskiej jako przyczynek do edukacji religijnej

9.40 – 10.00       dr Agnieszka Zduniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Inkluzywna edukacja religijna na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech

10.00 – 10.20     mgr Aleksandra Wilczura (Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT) Edukacja religijna  w procesie konwersji na judaizm w Polsce po 1989 roku.

10.20 – 10.50     dr Monika Humeniuk (Uniwersytet Wrocławski) Krzyż i anarchia – pedagogiczne zyski z teologicznych marginesów (Jacques Ellul, John D.Caputo)

10.50 – 11.30     Dyskusja

 Sekcja 4  (Aula, parter)

9.00 – 9.20        dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski) Podręczniki do nauki islamu (MZR) – między przeszłością a teraźniejszością, między Polską a światem muzułmańskim

9.20 – 9.40        dr Sylwester Zielka (Uniwersytet Gdański) Odmienność religijna i tolerancja wobec innych wyznań oraz ateizmu w podręcznikach do religii Kościoła katolickiego

9.40 – 10.00       dr hab. Ewa Zalewska, mgr Janetta Charuta-Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)   Dialog jako podstawowy wymiar relacji w sferze sacrum i profanum
w niemieckich podręcznikach do edukacji religijnej

10.00 – 10.20     dr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) ,,Język minimalnyˮ w edukacji religijnej – z inspiracji pracami Anny Wierzbickiej

10.20 – 10.40     dr Aneta Rayzacher-Majewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Nauczanie religii katolickiej w społeczeństwie postsekularnym

10.40 – 11.00     mgr  Anna Sanecka, Diaspora prawosławna – praktyczne problemy związane
z socjalizacją i edukacją religijną oraz nauczaniem religii. Spojrzenie okiem rodzica

11.00 – 11.30      Dyskusja

11.30 – 12.00      Przerwa kawowa

12.00 – 14.00     Sesja plenarna III, dyskusja (Aula, parter)

12.00 – 12.20     prof. zw. dr hab. Piotr Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Problem edukacji religijnej w społeczeństwie pluralistycznym

12.20 – 12.40     prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Duchowość problemem pedagogicznym. Religia chrześcijańska w kształtowaniu dojrzałego człowieka

12.40 – 13.00     dr hab. prof. DSW Jerzy Kochanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Inkluzja osóbz niepełnosprawnością we wspólnoty kościelne. Bariery historyczno-teologiczne

13.00 – 13.20     dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowość jako ingredient edukacji holistycznej

13.20 – 14.00     Dyskusja

14.00 – 14.15      Zakończenie  konferencji

14.15– 15.00       Obiad

Ważne dokumenty
14
lipiec

Przypominamy, że rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia nauki, a nie weryfikacji jego wiedzy z zakresu teologii. Rozmowy pozwalają na zapoznanie się z kandydatem, porozmawianie o jego pasjach, planach, wsłuchanie się w jego potrzeby związane z rozwojem.

13
lipiec

Spotkanie z wykładowcami EWST – dr. Sławomirem Torbusem oraz dr. Łukaszem Nyslerem na Slot Art Festival! Gwarantujemy brak wykładów i świetną zabawę!

22
czerwiec

22 czerwca (piątek) o godz. 16.00 w Bibliotece Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej Teologicznej w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem porozmawiamy o dwóch książkach: powieści Tosca Lee „Judasz” Wydawnictwa Świętego Wojciecha oraz Yiwu Liao „Bóg jest czerwony. Opowieść o tym, jak chrześcijaństwo przetrwało i rozkwitło w komunistycznych […]

08
czerwiec

Chrześcijanie wierzą, że Jezus, którego znamy z Ewangelii, jest Bogiem. Ale czy wszyscy zgodzimy się, że był on wybitnym myślicielem i niezaprzeczalnym wzorem moralności?

08
czerwiec

Między amboną a alkową – o angielskiej poezji metafizycznej.

30
maj

Chopin warszawski, Chopin paryski – o przemianach stylu Fryderyka Chopina

26
maj

Wszystkich, którzy chcą poznać Biblię „od kuchni” zapraszamy w sobotę 26 maja do Sfery Chilloutu Odnowienie Festival na placu Solnym.

25
maj

Film Maren Ade to pełna humoru historia napiętych relacji między trzydziestoletnią śmiertelnie poważną menadżerką, a jej nieustannie wygłupiającym się ojcem.

13
maj

Współorganizowany przez Narodowe Forum Muzyki koncert zespołu Overtone i tenora – Macieja Gocmana, kończący VIII Festiwal Kultury Protestanckiej. W programie utwory kompozytorów barokowych (D. Buxtehude, S. Capricornus, P. H. Erlebach, J. S. Bach, G. P. Telemann).  Koncert biletowany.

11
maj

Spacer śladami wolności i jej świadków.

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

czytaj więcej >>