08.12
2017

II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku, w EWST odbędzie się  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”. Planowany obszar zagadnień obrad tegorocznej edycji konferencji zakreśla temat: „Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka”.

Szeroko rozumiana myśl postsekularna krytyczna wobec teorii sekularyzacji, stawiająca opór redukcjonistycznym skutkom oświeceniowego odczarowania świata, scjentystycznie ograniczonej koncepcji rozumu, wykluczeniu doktryn religijnych z jego genealogii, a także rozdzieleniu dyskursu religijnego i niereligijnego i, co za tym idzie, eliminacji języka religijnego z przestrzeni ,,wspólnej” z jednej strony, a z drugiej – świeckie i postmodernistyczne interpretacje wzorów kultury powstałych w odpowiedzi na powyższe zjawiska i procesy, stwarzają nowe, interesujące pole do refleksji nad miejscem religii w społeczeństwie ponowoczesnym.

Celem konferencji będzie prezentacja teoretycznej i praktycznej refleksji w powyższym zakresie. Do dyskusji zapraszamy badaczki i badaczy podejmujących problematykę religii i edukacji w sposób trans- i interdyscyplinarny w ramach m.in. religioznawstwa, teologii, filozofii, pedagogiki, psychologii, socjologii, antropologii kultury, nauk o prawie, nauk politycznych i literaturoznawstwa.

W dyskusji nie powinno również zabraknąć głosu praktyków tego obszaru społecznych działań i organizacji.

PROGRAM SZCZEGÓŁOWY

PIĄTEK, 8 grudnia 2017 r.

9.30 -10.30         Rejestracja uczestników konferencji

 10.30-11.00         Uroczyste rozpoczęcie konferencji  (Aula, parter)

 11.00 – 13.00      Sesja plenarna I, dyskusja  (Aula, parter)

11.00 – 11.20      prof. zw. dr hab. Tomasz Szkudlarek (Uniwersytet Gdański) Religia, retoryka
i polityczna ontologia: „mistyczny ślad” w dyskursie pedagogicznym

11.20 – 11. 40      prof. zw. dr hab. Zbyszko Melosik (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
w Poznaniu) Wartości w kulturze fragmentaryzacji i rozproszenia. Konteksty socjopedagogiczne

11.40 – 12.00      prof. zw. dr hab. Mirosław Patalon (Akademia Pomorska w Słupsku) Integracja i inkluzja mniejszości religijnych w dobie kryzysu migracyjnego

12.00 – 12.20     prof. zw. dr hab. Jarosław Michalski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Doświadczenie przeżyte czy rytualne wdrożenie. Propozycja edukacji religijnej w epoce ponowoczesnej

12.20 – 13.00     Dyskusja

13.00 – 13.30      Przerwa kawowa

13.30 – 15.50      Obrady w sekcjach tematycznych 1 i 2

Sekcja 1              (Sala 209, p.II)

13.30 – 13.50     dr hab. prof. UWr Maciej Manikowski (Uniwersytet Wrocławski) Sekularyzacja i nowe drogi religii. Perspektywa teoretyczna i praktyczna

13.50 – 14.10      dr hab. Rafał Włodarczyk (Uniwersytet Wrocławski) Erich Fromm – od studiów z socjologii religii do teorii krytyki ideologii

14.10 – 14.20      dr hab. Jarosław Horowski (Uniwersytet Mikołaja Kopernika) Edukacja religijna w perspektywie teorii morfogenezy Margaret S. Archer

14.20 – 14.40     dr hab. prof. EWST Piotr Lorek (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) Inkluzywistyczna reinterpretacja pojęcia wiary u Paula Tillicha

14.40 – 15.00     dr Szymon Dąbrowski  (Akademia Pomorska w Słupsku) Krytyczna pedagogika religii Józefa Tischnera

15.00 – 15.50     Dyskusja

Sekcja 2 (Aula, parter)

13.30 – 13.50     dr hab. prof. PWT Jan Klinkowski (Papieski Wydział Teologiczny) Biblijny obraz tworzenia wspólnoty

13.50 – 14.10      ks. dr.  Józef  Kożuchowski (Wyższe Seminarium Duchowne w Elblągu)  Miłość jako samourzeczywistnienie osoby: ujęcie Roberta Spaemanna

14.10 – 14.20      dr Iwona Paszenda (Uniwersytet Wrocławski) Ideały życia codziennego a religia w myśli Williama Jamesa

14.20 – 14.40     dr Michał Zawiślak (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Nauczanie religijne w polskiej szkole publicznej – model inkluzyjny czy ekskluzyjny

14.40 – 15.00     dr Juliusz Iwanicki (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza) Filozoficzne
i pedagogiczne znaczenie memów religijnych

15.00 – 15.50     Dyskusja

15.50- 16.30        Obiad (Sala 4)

16.30 – 19.00     Sesja plenarna II, dyskusja (Aula, parter)

16.30 – 16.50     prof. zw. dr hab. Adam Chmielewski (Uniwersytet Wrocławski) Fundamentalizm, fallibilizm i granice tolerancji

16.50 – 17.10      prof. zw. dr hab. Bogusław Górka (Uniwersytet Gdański) Extra ecclesiam nulla salus. Pomiędzy ekskluzją i inkluzją

17.10 – 17.30      dr hab. prof. EWST Wojciech Szczerba (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) Koncepcja Imago Dei jako symbol inkluzji religijnej

17.30 – 17.50     dr hab. prof. UKSW Dariusz Stępkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), Edukacja religijna w publicznym interesie? Argumentacja pedagogiczna

17.50 – 18.10      dr hab. Joanna Szczepankiewicz-Battek, Wyższa Szkoła Bankowa, Konwersje do tradycyjnych kościołów protestanckich w Polsce

18.10 – 19.00     Dyskusja

 20.00                 Kolacja

SOBOTA, 9 grudnia 2017 r.

8.00 – 9.00        Rejestracja uczestników konferencji

9.00 – 11.30        Obrady w sekcjach tematycznych 3 i 4

Sekcja 3 (Sala 209, p.II)

9.00 – 9.20        dr Mirosław Stanisław Wierzbicki (Papieski Uniwersytet Salezjański w Rzymie) Szkolnictwo katolickie we Włoszech między ekskluzją a inkluzją

9.20 – 9.40        dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski) Święta Tekla, Edyta Stein, Dietrich Bonhoeffer – ślady losów w tkance miejskiej jako przyczynek do edukacji religijnej

9.40 – 10.00       dr Agnieszka Zduniak (Uniwersytet Warmińsko-Mazurski) Inkluzywna edukacja religijna na przykładzie systemu szkolnictwa w Niemczech

10.00 – 10.20     mgr Aleksandra Wilczura (Stowarzyszenie Żydowskie CUKUNFT) Edukacja religijna  w procesie konwersji na judaizm w Polsce po 1989 roku.

10.20 – 10.50     dr Monika Humeniuk (Uniwersytet Wrocławski) Krzyż i anarchia – pedagogiczne zyski z teologicznych marginesów (Jacques Ellul, John D.Caputo)

10.50 – 11.30     Dyskusja

 Sekcja 4  (Aula, parter)

9.00 – 9.20        dr hab. Agata S. Nalborczyk (Uniwersytet Warszawski) Podręczniki do nauki islamu (MZR) – między przeszłością a teraźniejszością, między Polską a światem muzułmańskim

9.20 – 9.40        dr Sylwester Zielka (Uniwersytet Gdański) Odmienność religijna i tolerancja wobec innych wyznań oraz ateizmu w podręcznikach do religii Kościoła katolickiego

9.40 – 10.00       dr hab. Ewa Zalewska, mgr Janetta Charuta-Kojkoł (Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni)   Dialog jako podstawowy wymiar relacji w sferze sacrum i profanum
w niemieckich podręcznikach do edukacji religijnej

10.00 – 10.20     dr Łukasz Nysler (Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu) ,,Język minimalnyˮ w edukacji religijnej – z inspiracji pracami Anny Wierzbickiej

10.20 – 10.40     dr Aneta Rayzacher-Majewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie) Nauczanie religii katolickiej w społeczeństwie postsekularnym

10.40 – 11.00     mgr  Anna Sanecka, Diaspora prawosławna – praktyczne problemy związane
z socjalizacją i edukacją religijną oraz nauczaniem religii. Spojrzenie okiem rodzica

11.00 – 11.30      Dyskusja

11.30 – 12.00      Przerwa kawowa

12.00 – 14.00     Sesja plenarna III, dyskusja (Aula, parter)

12.00 – 12.20     prof. zw. dr hab. Piotr Moskal (Katolicki Uniwersytet Lubelski) Problem edukacji religijnej w społeczeństwie pluralistycznym

12.20 – 12.40     prof. zw. dr hab. Zbigniew Marek (Akademia Ignatianum w Krakowie) Duchowość problemem pedagogicznym. Religia chrześcijańska w kształtowaniu dojrzałego człowieka

12.40 – 13.00     dr hab. prof. DSW Jerzy Kochanowicz (Dolnośląska Szkoła Wyższa) Inkluzja osóbz niepełnosprawnością we wspólnoty kościelne. Bariery historyczno-teologiczne

13.00 – 13.20     dr hab. prof. UWr Wiktor Żłobicki (Uniwersytet Wrocławski) Duchowość jako ingredient edukacji holistycznej

13.20 – 14.00     Dyskusja

14.00 – 14.15      Zakończenie  konferencji

14.15– 15.00       Obiad

Ważne dokumenty
11
maj

Biblia a nacjonalizm

09
maj

Warownym Grodem na jazzowo – koncert zespołu „Jagodziński Trio” z udziałem Agnieszki Wilczyńskiej

08
maj

Spacer śladami wolności i jej świadków.

08
maj

Serdecznie zapraszamy na otwarty rodzinny seans filmowy, podczas którego będzie można obejrzeć obraz „Storm. Opowieść o odwadze”.

07
maj

Kto rezygnuje z wolności, rezygnuje zarazem ze swojego chrześcijaństwa. Chrześcijanin jest wolny, stoi wobec Boga i wobec świata bez żadnej osłony czy zabezpieczenia, na nim samym spoczywa cała odpowiedzialność za to, jaki użytek zrobi z daru wolności. Dietrich Bonhoeffer, „Podstawowe problemy etyki chrześcijańskiejˮ

07
maj

Panel dyskusyjny z udziałem prezydenta Wrocławia Rafała Dutkiewicza, bp. Waldemara Pytla i Gościa Specjalnego.

06
maj

Do wolności powołał nas Bóg – nabożeństwo inaugurujące VIII Festiwal Kultury Protestanckiej.

20
kwiecień

Chrześcijański mnich czy buddyjski mistrz zen? Willigis Jäger o wcieleniu Jezusa

15
kwiecień

Koncert wieńczący ekumeniczne Warsztaty Muzyczne prowadzone przez Renatę Wybraniec i Huberta Kowalskiego w starym budynku Filharmonii Wrocławskiej przy ul. Piłsudskiego.

13
kwiecień

Zapraszamy do udziału w warsztatach muzycznych w duchu jedności chrześcijańskiej.

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>