19/10/2017

Inauguracja roku akademickiego 2017/2018 i immartykulacja nowych studentów EWST

W sobotę 14 października w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej odbyła się inauguracja roku akademickiego, połączona z immatrykulacją i powitaniem nowych studentów. Wykład inauguracyjny wygłosił dr Jacek Ossowski.

Podczas inauguracji w naszych progach gościliśmy przedstawicieli Rady Nadzorczej EWST, Parlamentu RP, władz wojewódzkich, miejskich i samorządowych, kościołów, instytucji oraz organizacji pozarządowych.

Licznie przybyli studenci i absolwenci EWST, słuchacze Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku a także przyjaciele naszej uczelni. Zebranych gości przywitał Rektor EWST Wojciech Szczerba.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości była immatrykulacja i złożenie przysięgi przez nowych studentów. W tym roku przyjęliśmy 25 osób.

Wykład inauguracyjny doktora Jacka Ossowskiego, przewodniczącego Rady Miasta miał tytuł “Mój Wrocław” i poprowadził gości przez powojenną historię stolicy Dolnego Śląska, opowiedzianą z perspektywy człowieka, który urodził się i wychował we Wrocławiu.

Niezwykle wzruszające wspomnienia przeplatały się z przywoływaniem sylwetek ludzi, którym nasze miasto zawdzięcza swój wyjątkowy klimat otwartości, różnorodności i gościnności.

Podczas uroczystości podziękowania oraz nagrodę Rektora otrzymała nasza absolwentka Klaudia Buss, za zaangażowanie w pracę na rzecz szkoły oraz społeczności studenckiej.

Oprawę muzyczną inauguracji stanowiły dwie ważne dla naszej uczelni pieśni: hymn „Warownym grodem jest nasz Bóg” autorstwa Marcina Lutra oraz pieśń do słów Dietricha Bonhoeffera „Przez dobrą moc Twą, Panie otoczony”. Obie nawiązywały do przypadającego w tym roku Jubileuszu 500 lat Reformacji.

Na zakończenie uroczystości błogosławieństwa nowym studentom oraz wszystkim zgromadzonym udzielił biskup senior Ryszard Bogusz z Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego.

Część oficjalna zakończyła się tradycyjną wspólną fotografią, jednak wspólne świętowane trwało jeszcze podczas poczęstunku i rozmów w kuluarach.

Serdecznie dziękujemy wszystkim za przybycie.

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć oraz filmu z inauguracji.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>