20/10/2017

EWST i MATW na II Dniach Gerontologii

Udział w panelach dyskusyjnych, prezentacja Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, prowadzenie warsztatów – EWST było jednym z najbardziej widocznych podmiotów podczas zakończonych w środę II Dni Gerontologii we Wrocławiu.

Trzydniowe wydarzenie zgromadziło naukowców, specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi kwestiami senioralnymi, przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych oraz – przede wszystkim – samych seniorów, którzy licznie i aktywnie brali udział w poszczególnych modułach Dni Gerontologii.

Wśród organizatorów oraz zaproszonych ekspertów znaleźli się także przedstawiciele Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, na co dzień związani między innymi z Międzykulturową Akademią Trzeciego Wieku.

Nie zabrakło też słuchaczy MATW, którzy z uwagą śledzili interesujące ich części programu.

Pierwszy dzień przeznaczony został na I Wrocławskie Forum Senioralne, które stanowi odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat polityki senioralnej. W jego ramach odbyły się trzy panele, poświęcone wizji polityki senioralnej realizowanej przez samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się edukacją, kulturą i biznesem.

W ostatnim panelu, podsumowującym całe forum jedną z ekspertek była Joanna Gacka, redaktor Senior.pl, która w EWST zajmuje się między innymi wolontariatem seniorów.

W kolejnych dniach odbywały się liczne prelekcje, poruszające tematykę późnej dorosłości, zarówno w ujęciu naukowym jak i prezentujące dobre praktyki senioralne.

Jednym z prelegentów był dr Sebastian Smolarz, wykładowca EWST, który od lat współpracuje z MATW, a w ubiegłym roku był redaktorem specjalnego tomu czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia pt. „Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne”.

Dr Smolarz zaprezentował Międzykulturową Akademię Trzeciego Wieku, jako przykład dobrych praktyk w zakresie edukacji przez całe życie, współpracy międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz międzyuczelnianej. Projekt MATW spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ekspertów jak i seniorów, którzy doceniali zróżnicowany program i (nietypowo dla formuły UTW) otwarty charakter Akademii.

W ramach konferencji odbył się także panel „UTW – renesans czy zmierzch?” podczas którego Joanna Gacka wskazywała, że pomysł na MATW, z jego otwartą formułą i udziałem samych słuchaczy w układaniu programu czy wyborze prowadzących zajęcia, może okazać się jedną z ciekawszych dróg ewolucji dotychczasowych kanonów UTW.

Jednym z najważniejszych wniosków panelu było przekonanie o konieczności współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami i wymiany doświadczeń, pomysłów oraz dobrych praktyk, w tym również tych dotyczących form aktywizacji seniorów.

Serdecznie dziękujemy głównym Organizatorom II Dni Gerontologii – Wrocławskiemu Centrum Seniora,  Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku  za zaproszenie nas do grona instytucji biorących aktywny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy też wszystkim, którzy byli obecni podczas prelekcji, warsztatów i paneli z naszym udziałem.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do słuchaczy MATW, którzy nie tylko uczestniczyli w tym wydarzeniu, ale też byli dla nas ogromnym wsparciem. Wszystkich, których zainteresowała Akademia, gorąco zapraszamy na zajęcia. Mamy też nadzieję, że Dni Gerontologii (i nasz w nich udział) staną się kolejną dobrą wrocławską tradycją.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum Seniora

Przeczytaj

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

czytaj więcej >>