20/10/2017

EWST i MATW na II Dniach Gerontologii

Udział w panelach dyskusyjnych, prezentacja Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku, prowadzenie warsztatów – EWST było jednym z najbardziej widocznych podmiotów podczas zakończonych w środę II Dni Gerontologii we Wrocławiu.

Trzydniowe wydarzenie zgromadziło naukowców, specjalistów zajmujących się szeroko pojętymi kwestiami senioralnymi, przedstawicieli Uniwersytetów Trzeciego Wieku, organizacji pozarządowych oraz – przede wszystkim – samych seniorów, którzy licznie i aktywnie brali udział w poszczególnych modułach Dni Gerontologii.

Wśród organizatorów oraz zaproszonych ekspertów znaleźli się także przedstawiciele Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, na co dzień związani między innymi z Międzykulturową Akademią Trzeciego Wieku.

Nie zabrakło też słuchaczy MATW, którzy z uwagą śledzili interesujące ich części programu.

Pierwszy dzień przeznaczony został na I Wrocławskie Forum Senioralne, które stanowi odpowiedź na potrzebę pogłębienia dyskusji na temat polityki senioralnej. W jego ramach odbyły się trzy panele, poświęcone wizji polityki senioralnej realizowanej przez samorządy, organizacje pozarządowe oraz podmioty zajmujące się edukacją, kulturą i biznesem.

W ostatnim panelu, podsumowującym całe forum jedną z ekspertek była Joanna Gacka, redaktor Senior.pl, która w EWST zajmuje się między innymi wolontariatem seniorów.

W kolejnych dniach odbywały się liczne prelekcje, poruszające tematykę późnej dorosłości, zarówno w ujęciu naukowym jak i prezentujące dobre praktyki senioralne.

Jednym z prelegentów był dr Sebastian Smolarz, wykładowca EWST, który od lat współpracuje z MATW, a w ubiegłym roku był redaktorem specjalnego tomu czasopisma naukowego Theologica Wratislaviensia pt. „Widoki na starość. Interdyscyplinarne studia gerontologiczne”.

Dr Smolarz zaprezentował Międzykulturową Akademię Trzeciego Wieku, jako przykład dobrych praktyk w zakresie edukacji przez całe życie, współpracy międzykulturowej i międzypokoleniowej oraz międzyuczelnianej. Projekt MATW spotkał się z dużym zainteresowaniem zarówno ekspertów jak i seniorów, którzy doceniali zróżnicowany program i (nietypowo dla formuły UTW) otwarty charakter Akademii.

W ramach konferencji odbył się także panel „UTW – renesans czy zmierzch?” podczas którego Joanna Gacka wskazywała, że pomysł na MATW, z jego otwartą formułą i udziałem samych słuchaczy w układaniu programu czy wyborze prowadzących zajęcia, może okazać się jedną z ciekawszych dróg ewolucji dotychczasowych kanonów UTW.

Jednym z najważniejszych wniosków panelu było przekonanie o konieczności współpracy pomiędzy poszczególnymi placówkami i wymiany doświadczeń, pomysłów oraz dobrych praktyk, w tym również tych dotyczących form aktywizacji seniorów.

Serdecznie dziękujemy głównym Organizatorom II Dni Gerontologii – Wrocławskiemu Centrum Seniora,  Dolnośląskiej Szkole Wyższej oraz Federacji Uniwersytetów Trzeciego Wieku  za zaproszenie nas do grona instytucji biorących aktywny udział w tym wyjątkowym wydarzeniu. Dziękujemy też wszystkim, którzy byli obecni podczas prelekcji, warsztatów i paneli z naszym udziałem.

Szczególne wyrazy wdzięczności kierujemy do słuchaczy MATW, którzy nie tylko uczestniczyli w tym wydarzeniu, ale też byli dla nas ogromnym wsparciem. Wszystkich, których zainteresowała Akademia, gorąco zapraszamy na zajęcia. Mamy też nadzieję, że Dni Gerontologii (i nasz w nich udział) staną się kolejną dobrą wrocławską tradycją.

Zdjęcia dzięki uprzejmości Wrocławskiego Centrum Seniora

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>