18/06/2017

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Czy studia humanistyczne mają sens? Czy ma sens studiowanie tak niszowego kierunku jak teologia ewangelikalna? – na stawiane bardzo często pytania o przydatność studiowania kierunków określanych często jako „nieżyciowe” odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Oczywiście, że studia humanistyczne mają sens. Jakkolwiek nauki humanistyczne nie zawsze poddają się rygorom przyrodoznawstwa i są bardziej płynne w swej naturze, to jednak leżą u podstaw głębokiej kultury społeczeństw, wspólnot i jednostek. Trudno sobie wyobrazić jakikolwiek naród bez humanistycznej osnowy. Nauki humanistyczne starają się odkryć, zrozumieć i opisać ducha narodów, tożsamość grup społecznych, istotę i cel życia człowieka. Humanistyka pomaga na drodze poszukiwania mądrości, która jest nie tyle wiedzą samą w sobie, co raczej umiejętnością stosowania wiedzy w dobrym życiu. Innymi słowy, studia humanistyczne odpowiadają na pytanie co to znaczy być człowiekiem dzisiaj, jaka jest wartość jego egzystencji, jak odnaleźć się w dynamicznej, pluralistycznej rzeczywistości, w której przyszło nam żyć. Jako takie, studia humanistyczne we wspaniały sposób dopełniają nauki przyrodnicze. Pomagają m.in. w twórczy sposób stosować wiedzę zdobytą na drodze empirii, tak aby stać się lepszym człowiekiem, aby wspólnoty, w których żyjemy były coraz bardziej dojrzałe, aby narody, w pogoni za sukcesem ekonomicznym, nie zapominały o jednostkach. To wszystko, w moim przekonaniu, ma fundamentalną wartość.

Jak najbardziej zachęcam do studiowania teologii, która stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest? Pytania te teologia odnosi do Objawienia zawartego w Piśmie Świętem oraz tradycji i stara się znaleźć w nich odpowiedzi na te i tym podobne kwestie, kluczowe dla każdego człowieka. Teologia ewangelikalna wydaje mi się szczególnie istotna, jako że – w swej istocie – wraca przede wszystkim do źródeł wiary i tu konfrontuje człowieka z Biblią. Równocześnie wskazuje, że spotkanie z Bogiem musi przekładać się na relację z drugim człowiekiem i troskę o bliźniego. Bez tego społecznego wymiaru, chrześcijaństwo traci sens.

Ponad tym wszystkim zaś, potrzebujemy w naszym społeczeństwie dobrze wykształconych liderów, animatorów, pracowników i członków wspólnot wyznaniowych. Chcielibyśmy, żeby Polskie chrześcijaństwo było jak najbardziej dojrzałe, odważne, nie stroniące od ważnych pytań społecznych i zwracające się z troską do drugiego człowieka. Potrzebujemy tego jako chrześcijanie, jako wspólnoty i kościoły, jako społeczeństwo początku XXI wieku.

Poza wszystkim innym, studia teologiczne są fascynujące same w sobie. Oprócz samej teologii sięgają do historii, filozofii, psychologii, sztuki komunikacji, dziedzictwa kulturowego Europy i innych obszarów nauki, a wszystko odbywa się w kontekście dialogu ekumenicznego i międzyreligijnego. Gorąco zachęcam do studiowania teologii jako pierwszego lub drugiego kierunku. Zachęcam również do teologii w ramach kształcenia ustawicznego i akademii trzeciego wieku. W każdym okresie życia warto wracać do fundamentalnych pytań.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>