14/05/2017

„Solus Christus” – ewangelickie pieśni w Narodowym Forum Muzyki

Ten koncert był wyjątkowy. W wypełnionej po brzegi Sali Narodowego Forum Muzyki przez ponad 90 minut rozbrzmiewały pieśni o Zbawicielu, Łasce i wierności Ewangelii. Wszystko za sprawą Zespołu Pieśni i Tańca Śląsk, który z okazji Jubileuszu 500 lat Reformacji przygotował specjalny program.

Na widowni zasiedli zarówno przedstawiciele władz świeckich i kościelnych, świata nauki i kultury, goście z różnych miast i krajów oraz wielu wrocławian, zainteresowanych kulturowym i artystycznym dziedzictwem Reformacji.

Przed rozpoczęciem koncertu odbyła się część oficjalna, podczas której gości powitali gospodarze wydarzenia – prezydent Wrocławia Rafał Dutkiewicz oraz biskup Waldemar Pytel – zwierzchnik Diecezji Wrocławskiej Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego. Pozdrowienia z „serca Europy” – Brukseli – przekazał zgromadzonym także profesor Jerzy Buzek.

Opracowując program „Solus Christus” artyści i kierownictwo Zespołu „Śląsk” pragnęli wyrazić największy szacunek wobec dziedzictwa Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego w Polsce. Podczas tworzenia repertuaru Zespół współpracował z przedstawicielami Kościoła luterańskiego oraz artystami wyznania ewangelickiego. Na występ składały się zarówno utwory wielkich kompozytorów (W. A. Mozart, J. S. Bach, G. Bizet czy G. F. Händel), hymny do słów Marcina Lutra, czy ludowe polskie pieśni luterańskie. Ogromne wrażenie wywarła interpretacja klasycznego hymnu „Ein feste Burg ist unser Gott” (Warownym grodem jest nasz Bóg) oraz „Alleluja” Händla.

Chór, orkiestra i dyrygent Jean-Claude Hauptmann otrzymali długie owacje na stojąco.

Uwieńczeniem dnia był wyjątkowy pokaz fontanny multimedialnej przy Hali Stulecia, przygotowany specjalnie na Jubileusz.

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>