10/05/2017

Oblicza Reformacji

Trzech rektorów, dwanaście referatów, siedem godzin intelektualnej uczty – tak można by w skrócie podsumować dzisiejszą konferencję „Oblicza Reformacji”. Jej interdyscyplinarny charakter i wysoki poziom merytoryczny umożliwiły uczestnikom lepsze poznanie zapoczątkowanego 500 lat temu ruchu, który na zawsze zmienił nie tylko chrześcijaństwo ale też  historię i społeczeństwo.

Odbywająca się w Ewangelikalnej Wyższej Szkole Teologicznej konferencja, poświęcona Reformacji wypełniła niemal cały trzeci dzień tegorocznego Festiwalu Kultury Protestanckiej.

Cztery sesje prowadzili kolejno rektor Uniwersytetu Wrocławskiego prof. Adam Jezierski, rektor Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, rektor Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, prof. Wojciech Szczerba oraz dziekan Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Wrocławskiego,  prof. Robert Wiszniowski.

Imponujący był także sam program i nazwiska osób zaproszonych do wygłaszania referatów – znaleźli się wśród nich wybitni przedstawiciele filozofii, teologii i nauk społecznych z kilku polskich uczelni. Prelegenci przedstawiali różne odsłony Reformacji, a także jej wpływ na różne dziedziny życia – od praktyk religijnych, po rozwój nauk i społeczne zaangażowanie.

Każda sesja kończyła się dyskusją, w której brali udział zarówno prelegenci jak i licznie zgromadzeni słuchacze. Poruszane tematy budziły duże  zainteresowanie, nie brakowało więc pytań do prowadzących.

Pokłosiem konferencji będzie kolejny tom Theologica Wratislaviensia, którego wydanie zapowiedziano już na październik tego roku.

Po konferencji uczestnicy zostali zaproszeni na kolejne dzisiejszego dnia wydarzenie – prezentację polskiego wydania biografii Marcina Lutra autorstwa renomowanego niemieckiego historyka prof. Heinza Schillinga: „Marcin Luter. Buntownik w czasach przełomu”.  Spotkanie odbywało się w Infopunkcie Barbara przy ulicy Świdnickiej.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, prowadzącym oraz wszystkim uczestnikom konferencji i spotkania poświęconego biografii Marcina Lutra.  Zapraszamy na kolejne wydarzenia Festiwalu, którego pełny program znajduje się na stronie www.fkp.wroclaw.pl. Zapraszamy także na profil FKP na Facebooku.

Zobacz galerię zdjęć

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>