13/05/2017

„Czy jest na sali nowy Luter?”

Już po raz drugi młodzi badacze mogli uczestniczyć  w Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Teologów. 12 maja w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej zebrało się kilkudziesięciu uczestników.

Prócz samych prelegentów pojawili się również słuchacze, którzy zwabieni bogatym programem, a może prowokującym tytułem konferencji  („Czy jest na sali nowy Luter?”), przybyli nawet z Pomorza. W organizację zaangażowane były samorządy studenckie dwóch uczelni – ChATu oraz tegorocznego gospodarza – EWST, a opiekę naukową nad konferencją objęła prof. Kalina Wojciechowska oraz dr Joel Burnell.

Jako motto spotkania posłużył fragment z listu do Rzymian 10,10 – „Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym”. Tematy jednak nie koncentrowały się wyłącznie na kwestiach wiary, usprawiedliwienia czy samego aktu wyznawania, ale dotykały chociażby problemów bioetycznych czy kulturowych. Różnorodność w kwestii tematów, jak i wyznań oraz macierzystych uczelni uczestników (wymieńmy niektóre: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski, Uniwersytet Śląski) nadała konferencji ekumeniczny, a nawet insterdyscyplinarny charakter.

Sesje odbywały się równolegle w trzech panelach, a słuchacze mogli przemieszczać się pomiędzy salami. Przemyślany porządek referatów, skupiający w ramach jednej sesji wystąpienia o podobnej tematyce, a także dyscyplina czasowa referentów sprawiły, że forma ta sprawdziła się bardzo dobrze. Dodatkowym atutem – o którym chętnie wspominali uczestnicy – była przyjazna atmosfera konferencji. Z pewnością nie bez znaczenia w jej budowaniu pozostało integracyjne spotkanie w przeddzień wydarzenia.

Zetknięcie się z nowymi tematami, odmienną perspektywą badawczą czy  wreszcie z człowiekiem o poglądach różnych od naszych przynosi dobre owoce. Z pewnością takowe przyniosła (a zapewne jeszcze przyniesie – wszak niektóre owoce potrzebują czasu, podobnie jak odpowiedź na tytułowe pytanie)  tegoroczna konferencja.

– Mamy tendencję zwyżkową w porównaniu do poprzedniej edycji – powiedziała prof. Kalina Wojciechowska podsumowując spotkanie – do zobaczenia za rok, tym razem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, prowadzącym, organizatorom oraz wszystkim uczestnikom konferencji.  Zapraszamy na kolejne wydarzenia Festiwalu, którego pełny program znajduje się na stronie www.fkp.wroclaw.pl. Zapraszamy także na profil FKP na Facebooku.

Justyna Rudnicka

Przeczytaj

Pochwała uczniostwa

Rozpoczyna się kolejny rok akademicki. Dla mnie to drugi rok teologii na wrocławskiej EWST. Studia licencjackie po skończonych dawno temu dwóch magisterkach, studiach podyplomowych i wielu kursach dokształcających. Nie „robię” ich bynajmniej dla wpisu do CV. Cóż, chyba uprawiam promowaną dzisiaj mobilność edukacyjną przez całe życie także w okresie przedemerytalnym czyli 50 plus. A może […]

EWST – szkoła dialogu

EWST to międzywyznaniowa szkoła wyższa, ale także ośrodek dialogu religijnego i międzykulturowego. Jak taki dialog wygląda w praktyce, na przykład podczas zajęć, na które zapisują się ludzie z różniących się mocno między sobą denominacji. Czy aby zostać studentem EWST trzeba być protestantem? Co wyróżnia EWST na tle innych uczelni wyznaniowych? – na te pytania odpowiada […]

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

czytaj więcej >>