13/05/2017

„Czy jest na sali nowy Luter?”

Już po raz drugi młodzi badacze mogli uczestniczyć  w Studencko-Doktoranckiej Konferencji Naukowej Teologów. 12 maja w siedzibie Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej zebrało się kilkudziesięciu uczestników.

Prócz samych prelegentów pojawili się również słuchacze, którzy zwabieni bogatym programem, a może prowokującym tytułem konferencji  („Czy jest na sali nowy Luter?”), przybyli nawet z Pomorza. W organizację zaangażowane były samorządy studenckie dwóch uczelni – ChATu oraz tegorocznego gospodarza – EWST, a opiekę naukową nad konferencją objęła prof. Kalina Wojciechowska oraz dr Joel Burnell.

Jako motto spotkania posłużył fragment z listu do Rzymian 10,10 – „Bo trzeba uwierzyć sercem, by zostać usprawiedliwionym, wyznać natomiast ustami, aby być zbawionym”. Tematy jednak nie koncentrowały się wyłącznie na kwestiach wiary, usprawiedliwienia czy samego aktu wyznawania, ale dotykały chociażby problemów bioetycznych czy kulturowych. Różnorodność w kwestii tematów, jak i wyznań oraz macierzystych uczelni uczestników (wymieńmy niektóre: Uniwersytet Opolski, Uniwersytet Papieski, Uniwersytet Śląski) nadała konferencji ekumeniczny, a nawet insterdyscyplinarny charakter.

Sesje odbywały się równolegle w trzech panelach, a słuchacze mogli przemieszczać się pomiędzy salami. Przemyślany porządek referatów, skupiający w ramach jednej sesji wystąpienia o podobnej tematyce, a także dyscyplina czasowa referentów sprawiły, że forma ta sprawdziła się bardzo dobrze. Dodatkowym atutem – o którym chętnie wspominali uczestnicy – była przyjazna atmosfera konferencji. Z pewnością nie bez znaczenia w jej budowaniu pozostało integracyjne spotkanie w przeddzień wydarzenia.

Zetknięcie się z nowymi tematami, odmienną perspektywą badawczą czy  wreszcie z człowiekiem o poglądach różnych od naszych przynosi dobre owoce. Z pewnością takowe przyniosła (a zapewne jeszcze przyniesie – wszak niektóre owoce potrzebują czasu, podobnie jak odpowiedź na tytułowe pytanie)  tegoroczna konferencja.

– Mamy tendencję zwyżkową w porównaniu do poprzedniej edycji – powiedziała prof. Kalina Wojciechowska podsumowując spotkanie – do zobaczenia za rok, tym razem w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.

Serdecznie dziękujemy prelegentom, prowadzącym, organizatorom oraz wszystkim uczestnikom konferencji.  Zapraszamy na kolejne wydarzenia Festiwalu, którego pełny program znajduje się na stronie www.fkp.wroclaw.pl. Zapraszamy także na profil FKP na Facebooku.

Justyna Rudnicka

Przeczytaj

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

Kalina Wojciechowska – współczesna bohaterka teologii

Artykuł o niej można znaleźć w Wikipedii, w tym roku została wybraną do władz Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk, jest pierwszą kobietą w Polsce, która napisała doktorat i uzyskała habilitację z teologii ewangelickiej. Studenci EWST mają szczęście słuchać jej wykładów, a odważni mogą nawet prosić ją, by była ich promotorem.

czytaj więcej >>