08/02/2015

Oblicza przywództwa – najnowszy tom Theologica Wratislaviensia

Celem 9. tomu Theologica Wratislaviensia jest zgłębienie tematu przywództwa z różnych perspektyw uwzględniających refleksję biblijną, historyczną, teologiczną oraz pragmatyczną. Stąd też tytuł tomu: Oblicza przywództwa.

Rola przywództwa, sposób jego sprawowania, różnorodne modele oraz metody działania są̨ przedmiotem poważnych dyskusji i wielu kontrowersji. Zrozumienie kluczowej roli przywództwa zarówno w rozwoju wspólnot eklezjalnych, jak i szeroko pojętym zaangażowaniu społeczno-kulturowym jest ogromną szansą, jak też potrzebą współczesnego Kościoła.

Intencją publikacji nie jest zaprezentowanie jednej odsłony przywództwa, ale raczej wskazanie bogactwa różnorodności podejść i interpretacji tego istotnego zjawiska.

Rozpoczniemy od artykułu autorstwa Sebastiana Smolarza Przywódcy ludu i problem elohim w Księdze Przymierza (Księga Wyjścia 20,22–23,33) w ujęciu narracyjnym, który ukazuje problematykę̨ interpretacji przywództwa w rozumieniu starotestamentowym, w odniesieniu do pojęcia elohim.

Andrzej Seweryn, w artykule pod tytułem Kluczowe aspekty duchowego przywództwa w perspektywie biblijnej podkreśla znaczenie powołania, które jest darem od Boga, a jego rozeznanie i wypełnianie stanowi ważny element przewodzenia innym.

Janusz Kucharczyk w swoim tekście zatytułowanym Koncepcje władzy w myśli chrześcijańskiej odnosi się̨ do starożytnych źródeł filozoficznych, próbując zinterpretować je w świetle różnych modeli przywództwa funkcjonujących współcześnie.

W artykule Teologia krzyża, jako podstawowy imperatyw chrześcijańskich modeli przywództwa i władzy Piotr Gąsiorowski wskazuje na moc przywództwa, opierając się̨ na fenomenie krzyża. Nie skupia się zatem na władzy, ale na poddaniu Bogu.

Artur Śmieja w artykule Modele przywództwa we wspólnotach typu charyzmatycznego, wychodząc od wyników badań globalnych trendów rozwoju chrześcijaństwa, omawia różne modele i mechanizmy funkcjonowania przywództwa w ruchu zielonoświątkowym i charyzmatycznym.

Leszek Jańczuk w tekście Ewolucja funkcji prezbitera okręgowego w Kościele Zielonoświątkowym na przykładzie Podlasia, na podstawie materiałów drukowanych, wywiadów i kronik kościelnych opisuje, w jaki sposób kształtowała się̨ rola prezbitera okręgowego na Podlasiu.

Ks. Adam Palion ze Stowarzyszenia Teologów Ekumenistów omawia znaczenie adhortacji Jana Pawła II Pastores gregis, w której papież̇ ukazuje teologiczne rozumienie powołania biskupa i roli, jaką pełni on w tradycji rzymskokatolickiej, oraz wynikające z tego zadania.

Radosław Łazarz w artykule Modele przywództwa w ruchu husyckim: uczony, wódz, kaznodzieja na podstawie historii trzech wybitnych postaci Kościoła husyckiego rozważa różne modele i cechy przywództwa występujące w obrębie tego ruchu.

Mateusz Wichary, w tekście Wizja społeczna Abrahama Kuypera jako inspiracja dla przywódców chrześcijańskich nakreśla podstawy kształtowania chrześcijańskiej koncepcji szerokiego wpływu społecznego na kanwie zżycia i twórczości jednego z czołowych reprezentantów reformowanej teologii politycznej.

Joel Burnell, prezentuje z kolei postać wybitnego teologa niemieckiego Dietricha Bonhoeffera i jego założeń dotyczących duchowości przywództwa, które jest zawsze nierozłącznie powiązane z jasnym poczuciem rzeczywistości, powołania, przynależności i moralności.

Ekonomista Kacper Mulawa w artykule O etycznych wyzwaniach menedżera rozważa znaczenie etyki w biznesie pod kątem różnorodnych dylematów moralnych związanych z zarządzaniem oraz wskazuje na etyczne modele kierowania i podejmowania decyzji.

Wojciech Kowalewski we współpracy z Dawidem Wawrzyniakiem skupili się̨ na przedstawieniu praktycznych implikacji metodologii coachingowej w odniesieniu do przywództwa duchowego. W tym ujęciu efektem dobrego, profesjonalnego coachingu duchowego są̨ skuteczni liderzy, którzy inwestują̨ w rozwój innych.

Zapraszamy lektury artykułów, ukazujących wieloaspektowość zjawiska przywództwa. Mamy nadzieję, że będą one stanowić inspirację do dalszych przemyśleń, praktycznych zastosowań i publikacji.

Theologica_-_okladka_2014_-__340x235_-_corel_15_ost

Przeczytaj

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

czytaj więcej >>