24.05
2009

I Festiwal Kultury Protestanckiej

W dniach 25-31 maja we Wrocławiu odbędzie się pierwszy Festiwal Kultury Protestanckiej.

Cele Festiwalu:

 • Ochrona i promocja protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Propagowanie idei tolerancji, dialogu między religiami i ekumenizmu
 • Zwiększony i bardziej masowy dostęp do informacji na temat protestanckiego dziedzictwa kulturowego;
 • Umożliwienie mieszkańcom Wrocławia poznania specyfiki protestanckiego dziedzictwa kulturowego poprzez udział w koncertach, wykładach, prezentacjach, debatach i festynach;
 • Popularyzowanie wiedzy na temat protestanckiego systemu wartości (rola Biblii w tradycji protestanckiej, protestancki etos pracy, cywilizacyjne zdobycze polskiego protestantyzmu, itp.);
 • Opracowanie ,,Protestanckiej Mapy Wrocławia”;
 • Aktywizacja i integracja środowisk protestanckich, katolickich i prawosławnych na rzecz popularyzowania wielowyznaniowej i ekumenicznej tradycji Wrocławia;
 • Opracowanie broszur edukacyjnych z zakresu protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Promowanie kluczowych postaci wywodzących się z tradycji protestanckiej Wrocławia (D. Bonhoeffer, F. Schleiermacher i inni)
 • Rozwój wrażliwości międzykulturowej Wrocławian w zakresie wiedzy, postaw i zachowań sprzyjających porozumieniu ponad podziałami religijnymi i kulturowymi
 • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń na tle religii
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i negatywnym stereotypom dotyczącym religii
 • Propagowanie idei wolontariatu

Program Festiwalu

 1. Uroczyste nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące Festiwal Kultury Protestanckiej – zaproszenie do udziału w nabożeństwie otrzymają lokalni przywódcy Kościoła Rzymskokatolickiego, Prawosławnego, Gminy Żydowskiej i Muzułmańskiej, a także przedstawiciele kościołów ewangelickich, ewangelikalnych i innych społeczności wyznaniowych Wrocławia; Nabożeństwo zwieńczy koncert chóru Capella Ecumenica pod dyrekcją Adama Rajczyby prezentując tradycyjne pieśni protestanckie. Miejsce: Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Wrocław;
 2. Wycieczka ,,Protestancki Wrocław” – spacer szlakiem protestanckich świątyń, miejsc pamięci – kamienic, pomników, ksiąg. W ramach wycieczki uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się  z biografią Wielkich Protestantów, którzy na trwałe wpisali się w historię miasta (np. Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Schleiermacher). Celem wycieczki jest ukazanie uczestnikom spuścizny protestanckiej, jako istotnego elementu, konstruowanej w przeciągu wieków tożsamości Wrocławia. Wycieczkę poprowadzą wrocławscy przewodnicy turystyczni.
 3. Koncert tradycyjnej muzyki Gospel w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „MUSICON” pod dyrekcją Mai Staniec; Miejsce: I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów ul. Kłodnicka 2 Wrocław;
 4. Projekcja filmu ,,Luter” reż. Eric Till (obsada: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Peter Ustinow); panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, reprezentujących środowiska zróżnicowane wyznaniowo. Podczas dyskusji, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się historycznym i kulturowym uwarunkowaniom Reformacji, oraz jej oddziaływaniu na kształt współczesnych społeczeństw; godz.18.00 Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 5. Konferencja pt. ,,Oblicza protestantyzmu – wczoraj i dziś”. Interdyscyplinarna konferencja poświęcona Reformacji i Protestantyzmowi, w ramach której zostanie podjęta problematyka dziedzictwa kulturowego z perspektywy historycznej, teologicznej, społecznej i kulturalnej. Podczas konferencji, dostępna dla uczestników będzie biblioteka Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej, w której posiadaniu znajdują się unikatowe (w tym anglojęzyczne i niemieckojęzyczne)  zbiory z zakresu religioznawstwa, biblistyki, teologii, kultury i historii chrześcijaństwa, a także innych dyscyplin humanistycznych. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 6. Forum Protestanckie – W  ramach Forum Protestanckiego będą miały miejsce plenerowe prezentacje stowarzyszeń, fundacji, misji i kościołów protestanckich. Uczestnicy Forum będą mieli okazję zapoznać się z działalnością kulturalną, społeczną i edukacyjną prowadzoną przez organizacje protestanckie, będą mieli okazję porozmawiać z animatorami i koordynatorami tychże działań na temat ich specyfiki i dynamiki. Forum stanie się również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na gruncie działalności powyższego typu. W ramach forum, nastąpi uroczyste odsłonięcie Protestanckiej Mapy Wrocławia, na której zaznaczone będą ośrodki aktywności kościołów i prezentowanych organizacji protestanckich. Godz. 18.00 Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 7. Inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa. W 2009 roku, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we współpracy z Jonathan Edwards Center At Yale University, otwiera we Wrocławiu Ośrodek Jonathana Edwardsa. Ośrodek ten, umożliwiając dostęp on–line do ustawicznie wzbogacanych zasobów Yale Uniwersity, stanowić będzie doskonałą bazę badawczą dla badań nad Reformacją i protestantyzmem na świecie. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości, całość interdyscyplinarnej wiedzy na temat protestantyzmu (w tym szczególnie spuścizny po Kalwinie, Lutrze, Wesleyach, Melanchtonie), zgromadzonej w jednym z największych na świecie ośrodków badawczych tego typu, stałaby się dobrem ogólnodostępnym również dla polskich badaczy  – amatorów i profesjonalistów, co niewątpliwie przy odpowiedniej strategii promocyjnej, zwiększyłoby świadomość również polskiego społeczeństwa w tym obszarze, zaowocowałoby intensyfikacją badań z tego zakresu i uczyniło również polski protestantyzm istotnym i żywotnym elementem polskiej  przestrzeni kulturowej. Projekty realizowane w ramach Ośrodka będą miały charakter ponadwyznaniowy i ekumeniczny.  Stałą współpracę z Ośrodkiem zadeklarowało wiele znakomitości świata nauki. W ramach działań Ośrodka w Polsce, przewidziana jest organizacja sympozjów konferencji, publikacje i inne projekty realizowane w partnerstwach międzynarodowych. Uroczysta inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa w Polsce będzie miała miejsce w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej. Podczas uroczystości obecni będą przedstawiciele Yale University. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 8. Otwarte nabożeństwa we wrocławskich kościołach protestanckich – uczestnicy będą mogli zapoznać się  z protestancką formułą nabożeństw. Miejsce: Wrocławskie kościoły i zbory protestanckie;
 9. Festyn dla dzieci – tematyczny festyn dla najmłodszych Wrocławian, w ramach którego dzieci wezmą udział w grach, zabawach, warsztatach, dramach, konkursach przygotowanych przez zespół doświadczonych artystów i animatorów zajęć z dziećmi i młodzieżą  z kraju i zza granicy. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław.

 

14
lipiec

Przypominamy, że rozmowa kwalifikacyjna ma na celu sprawdzenie predyspozycji kandydata do podjęcia nauki, a nie weryfikacji jego wiedzy z zakresu teologii. Rozmowy pozwalają na zapoznanie się z kandydatem, porozmawianie o jego pasjach, planach, wsłuchanie się w jego potrzeby związane z rozwojem.

13
lipiec

Spotkanie z wykładowcami EWST – dr. Sławomirem Torbusem oraz dr. Łukaszem Nyslerem na Slot Art Festival! Gwarantujemy brak wykładów i świetną zabawę!

22
czerwiec

22 czerwca (piątek) o godz. 16.00 w Bibliotece Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Teologicznej Teologicznej w ramach Międzykulturowej Akademii Trzeciego Wieku odbędzie się kolejne spotkanie Dyskusyjnego Klubu Książki. Tym razem porozmawiamy o dwóch książkach: powieści Tosca Lee „Judasz” Wydawnictwa Świętego Wojciecha oraz Yiwu Liao „Bóg jest czerwony. Opowieść o tym, jak chrześcijaństwo przetrwało i rozkwitło w komunistycznych […]

08
czerwiec

Między amboną a alkową – o angielskiej poezji metafizycznej.

08
czerwiec

Chrześcijanie wierzą, że Jezus, którego znamy z Ewangelii, jest Bogiem. Ale czy wszyscy zgodzimy się, że był on wybitnym myślicielem i niezaprzeczalnym wzorem moralności?

30
maj

Chopin warszawski, Chopin paryski – o przemianach stylu Fryderyka Chopina

26
maj

Wszystkich, którzy chcą poznać Biblię „od kuchni” zapraszamy w sobotę 26 maja do Sfery Chilloutu Odnowienie Festival na placu Solnym.

25
maj

Film Maren Ade to pełna humoru historia napiętych relacji między trzydziestoletnią śmiertelnie poważną menadżerką, a jej nieustannie wygłupiającym się ojcem.

13
maj

Współorganizowany przez Narodowe Forum Muzyki koncert zespołu Overtone i tenora – Macieja Gocmana, kończący VIII Festiwal Kultury Protestanckiej. W programie utwory kompozytorów barokowych (D. Buxtehude, S. Capricornus, P. H. Erlebach, J. S. Bach, G. P. Telemann).  Koncert biletowany.

11
maj

Biblia a nacjonalizm

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Absolwenci EWST – kompetentni, wszechstronni, kreatywni

Co robią po studiach absolwenci EWST? Czy nauka pomogła im w rozwoju zawodowym, społecznym i osobistym? – na pytania o losy absolwentów odpowiada rektor EWST, prof. Wojciech Szczerba.

Christus Victor

Biblia zawiera szeroki, bogaty wachlarz słów, obrazów i metafor, aby przedstawić i wyjaśnić nam dzieło Chrystusa. Tymczasem, teologia zachodnia często skupia się głównie nad jednym tylko modelem, który podkreśla zastępczą śmierć Chrystusa na krzyżu. Owszem, to jest istotne, nieodzowne przesłanie biblijnej relacji o Chrystusie. Problem powstaje, gdy zredukujemy nasze zrozumienie tego, co Chrystus uczynił dla nas do jednego tylko pojęcia czy aspektu jego życia i służby.

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

czytaj więcej >>