24.05
2009

I Festiwal Kultury Protestanckiej

W dniach 25-31 maja we Wrocławiu odbędzie się pierwszy Festiwal Kultury Protestanckiej.

Cele Festiwalu:

 • Ochrona i promocja protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym
 • Propagowanie idei tolerancji, dialogu między religiami i ekumenizmu
 • Zwiększony i bardziej masowy dostęp do informacji na temat protestanckiego dziedzictwa kulturowego;
 • Umożliwienie mieszkańcom Wrocławia poznania specyfiki protestanckiego dziedzictwa kulturowego poprzez udział w koncertach, wykładach, prezentacjach, debatach i festynach;
 • Popularyzowanie wiedzy na temat protestanckiego systemu wartości (rola Biblii w tradycji protestanckiej, protestancki etos pracy, cywilizacyjne zdobycze polskiego protestantyzmu, itp.);
 • Opracowanie ,,Protestanckiej Mapy Wrocławia”;
 • Aktywizacja i integracja środowisk protestanckich, katolickich i cheap jerseys prawosławnych na rzecz popularyzowania wielowyznaniowej i ekumenicznej tradycji Wrocławia;
 • Opracowanie broszur edukacyjnych z zakresu protestanckiego dziedzictwa kulturowego o charakterze lokalnym i ponadlokalnym dla uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych
 • Promowanie kluczowych postaci wywodzących się z tradycji protestanckiej Wrocławia (D. Bonhoeffer, F. Schleiermacher i inni)
 • Rozwój wrażliwości międzykulturowej Wrocławian w zakresie wiedzy, postaw i zachowań sprzyjających porozumieniu ponad podziałami religijnymi i kulturowymi
 • Przełamywanie stereotypów i uprzedzeń na tle religii
 • Przeciwdziałanie uprzedzeniom i negatywnym stereotypom dotyczącym religii
 • Propagowanie idei wolontariatu

Program Festiwalu

 1. Uroczyste nabożeństwo ekumeniczne inaugurujące Festiwal Kultury Protestanckiej – zaproszenie do udziału w nabożeństwie otrzymają lokalni przywódcy Kościoła Rzymskokatolickiego, SA3D Prawosławnego, Gminy Żydowskiej i Muzułmańskiej, a także przedstawiciele kościołów ewangelickich, ewangelikalnych i innych społeczności wyznaniowych Wrocławia; Nabożeństwo zwieńczy koncert chóru Capella Ecumenica pod dyrekcją Adama Rajczyby prezentując tradycyjne pieśni protestanckie. Miejsce: Parafia Ewangelicka Opatrzności Bożej, ul. Kazimierza Wielkiego 12 Wrocław;
 2. Wycieczka ,,Protestancki Wrocław” – spacer szlakiem protestanckich świątyń, miejsc pamięci – kamienic, pomników, ksiąg. W ramach wycieczki uczestnicy będą mieli okazję zapoznać się formulating z biografią Wielkich Protestantów, którzy na trwałe wpisali się w historię miasta (np. Dietrich Bonhoeffer, Friedrich Schleiermacher). Celem wycieczki jest ukazanie uczestnikom spuścizny protestanckiej, jako istotnego elementu, konstruowanej w przeciągu wieków tożsamości Wrocławia. Wycieczkę poprowadzą wrocławscy przewodnicy turystyczni.
 3. Koncert tradycyjnej muzyki Gospel w wykonaniu zespołu wokalno-instrumentalnego „MUSICON” pod dyrekcją Mai Staniec; Miejsce: I Zbór Kościoła Chrześcijan Baptystów ul. Kłodnicka 2 Wrocław;
 4. Projekcja filmu ,,Luter” reż. Eric Till (obsada: Joseph Fiennes, Alfred Molina, Peter Ustinow); panel dyskusyjny z udziałem zaproszonych gości, reprezentujących środowiska zróżnicowane wyznaniowo. Podczas dyskusji, uczestnicy będą mieli okazję przyjrzeć się historycznym i kulturowym uwarunkowaniom Reformacji, oraz jej oddziaływaniu na kształt współczesnych społeczeństw; godz.18.00 Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 5. Konferencja pt. ,,Oblicza protestantyzmu – wczoraj i dziś”. Interdyscyplinarna konferencja poświęcona Reformacji i Protestantyzmowi, w ramach której zostanie podjęta problematyka dziedzictwa kulturowego z perspektywy historycznej, teologicznej, społecznej i kulturalnej. Podczas konferencji, dostępna dla uczestników będzie biblioteka Ewangelikalnej Wyższej Szkoły Ben Teologicznej, w której posiadaniu znajdują się unikatowe cheap jerseys (w tym anglojęzyczne i niemieckojęzyczne)  zbiory z zakresu religioznawstwa, biblistyki, teologii, kultury i historii chrześcijaństwa, a także innych dyscyplin humanistycznych. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 6. Forum Protestanckie – W  ramach Forum Protestanckiego będą miały miejsce plenerowe prezentacje stowarzyszeń, fundacji, misji i kościołów protestanckich. Uczestnicy Forum będą mieli okazję zapoznać się z działalnością kulturalną, społeczną i edukacyjną prowadzoną przez organizacje protestanckie, będą mieli okazję porozmawiać z animatorami i koordynatorami tychże działań na temat ich specyfiki i dynamiki. Forum stanie się również doskonałą okazją do wymiany doświadczeń na gruncie działalności powyższego typu. W ramach forum, nastąpi uroczyste odsłonięcie Protestanckiej Mapy Wrocławia, na której zaznaczone będą ośrodki aktywności kościołów i prezentowanych organizacji protestanckich. Godz. 18.00 Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 7. Inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa. W 2009 roku, Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna (EWST) we współpracy z Jonathan Edwards Center At wholesale jerseys Yale University, otwiera we Wrocławiu Ośrodek Jonathana Edwardsa. Ośrodek ten, umożliwiając dostęp on–line do ustawicznie wzbogacanych zasobów Yale Uniwersity, stanowić będzie doskonałą bazę badawczą dla badań nad Reformacją i protestantyzmem na świecie. Dzięki temu, w niedalekiej przyszłości, całość interdyscyplinarnej cheap mlb jerseys wiedzy na temat protestantyzmu (w tym szczególnie spuścizny po Kalwinie, Lutrze, Wesleyach, Melanchtonie), zgromadzonej w jednym z największych na świecie ośrodków badawczych tego typu, stałaby się dobrem ogólnodostępnym również dla polskich badaczy  – amatorów i profesjonalistów, co niewątpliwie przy odpowiedniej strategii promocyjnej, zwiększyłoby świadomość również polskiego społeczeństwa w tym obszarze, zaowocowałoby intensyfikacją badań z tego zakresu i uczyniło również polski protestantyzm istotnym i żywotnym elementem polskiej  przestrzeni kulturowej. Projekty realizowane w ramach Ośrodka będą miały charakter ponadwyznaniowy i ekumeniczny.  Stałą współpracę z Ośrodkiem zadeklarowało wiele znakomitości świata nauki. W ramach działań Ośrodka w Polsce, przewidziana jest organizacja sympozjów konferencji, publikacje i inne projekty realizowane w partnerstwach międzynarodowych. Uroczysta inauguracja Centrum Jonathana Edwardsa w Polsce będzie miała miejsce w ramach Festiwalu Kultury Protestanckiej. Podczas uroczystości obecni będą przedstawiciele Yale University. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław;
 8. Otwarte nabożeństwa we wrocławskich kościołach protestanckich – uczestnicy będą mogli zapoznać się  z protestancką formułą nabożeństw. Miejsce: Wrocławskie kościoły i zbory protestanckie;
 9. Festyn dla dzieci – tematyczny festyn dla najmłodszych Wrocławian, w ramach którego dzieci wezmą udział w grach, zabawach, warsztatach, dramach, konkursach przygotowanych przez zespół doświadczonych artystów i animatorów zajęć z dziećmi i młodzieżą  z kraju i zza granicy. Miejsce: Ewangelikalna Wyższa Szkoła Teologiczna we Wrocławiu ul. św. Jadwigi 12 Wrocław.

 

23
luty

Otwarte Forum Wrocławskiej Wszechnicy Filozoficznej we współpracy z Ewangelikalną Wyższą Szkołą Teologiczną we Wrocławiu zaprasza na spotkanie nawiązujące do jubileuszu 500 lat Reformacji, pt. „Reformacja i Filozofia”.

23
luty

O znakach zodiaku w żydowskiej kulturze

09
luty

Wykład: Człowiek stworzony na obraz Boga? I co z tego

03
luty

Instytut Rozwoju Kościoła zaprasza wszystkich, którzy prowadzą uwielbienie do wzięcia udziału w drugiej edycji projektu SZKOŁA UWIELBIENIA.

03
luty

Instytut Rozwoju Kościoła zaprasza wszystkich, którzy zainteresowani są rozwojem umiejętności przemawiania do wzięcia udziału w nowym projekcie – SZKOŁA MÓWCÓW.

29
styczeń

Serdecznie zapraszamy wszystkich na coroczne spotkanie w ramach Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan. Tematem panelu dyskusyjnego, w której wezmą udział rektorzy trzech wrocławskich uczelni, będzie wolność.

20
styczeń

Koło Naukowo-Dydaktyczne EWST „Meditatio” serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do udziału w nowym projekcie – „Szkoła Ewangelizacji”. Podczas zajęć w formie konwersatoriów i praktycznych warsztatów, będzie można poznać odpowiedzi na pytania związane z różnymi aspektami ewangelizacji – od podstaw głoszenia Ewangelii aż po psychologiczne i mentalne wyzwania dla misjonarzy, inspiracje z których można korzystać oraz sposoby […]

15
grudzień

Wykład: Czy praca czyni człowieka? O teologii pracy i powołania

08
grudzień

W dniach 8-9 grudnia 2017 roku, w EWST odbędzie się  II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej”. Planowany obszar zagadnień obrad tegorocznej edycji konferencji zakreśla temat: „Religia jako dylemat edukacji – teoria i praktyka”.

04
grudzień

Wystawa „Kobiety Reformacji” . Serdecznie zapraszamy już od 4 grudnia. Wstęp wolny!

więcej wydarzeń >>

Przeczytaj

Nikos Obrazoburca: „Jestem tylko narzędziem…”

Bezpośredni w swoich tekstach i wstydliwy w komunikowaniu. Mikołaj Papatolios, znany także jako raper Nikos Obrazoburca, wydał swoją debiutancką płytę pod tytułem „Wypadkowa Paradoksów Bezczasu”. Nikos zakochał się w muzyce rap, mając lat 9. Późniejsze lata jego życia przyniosły mnogość inspiracji, w sposób zadziwiająco harmonijny łączonych przez niego w twórczości, którą ciężko dziś właściwie zaszufladkować.

Studia humanistyczne nadal bardzo potrzebne. Teologia również

Teologia stawia każdego człowieka przed najważniejszymi pytaniami. Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jaki sens ma moje życie? Skąd pochodzi wszystko? Dlaczego życie jest takie jakie jest?

Historia wrocławskiej Reformacji oraz Festiwal Kultury Protestanckiej w Gazecie Wyborczej

We wtorkowym wydaniu wrocławskiej Gazety Wyborczej ukazał się obszerny artykuł poświęcony reformacji we Wrocławiu i jej wpływowi na miasto oraz na cały region.

czytaj więcej >>